Helsenorge

Trening er rusbehandling

– For pasienter med rusmiddelavhengighet, med steroidproblem eller med et utfordrende kroppsbilde, kan trening være ekstra relevant terapi, sier treningsterapeut i TSB, Thomas Dahl Orø.

Thomas Dahl Orø tilber utdannet helse- og treningsterapeut ved Norges idrettshøgskole, i tillegg til utdanning i rusbehandling.  Han har vært med på å bygge opp daværende Bergensklinikkens tilbud om fysisk trening som del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Han arbeider nå som fagleder for treningsterapi i Akt kompetanse i Bergen. 

Anbefales i TSB-retningslinjen – og av pasientene

– Undersøkelser har bekreftet at rusmiddelavhengige er blant de mest inaktive og har forhøyet risiko for å få fysiske helseproblemer, sier  Thomas Dahl Orø.  

TSB-retningslinjen fra 2017 foreslår å bruke treningskontakter og systematisk fysisk aktivitet som del av rusbehandling.

– Tilbakemeldinger fra pasientene er at bedre rusmestring, bedre søvn, mindre angst og depresjon og mindre ADHD-symptomer er viktige motivasjonsfaktorer for å trene, sier han.

Del av teamet rundt pasienten

Thomas er spesielt opptatt av synergieffekter mellom ulike terapiformer.
– Det er viktig at den enkeltes treningsopplegg ses i lys av den hvilke mål vedkommende har satt for sin behandling. 

Trening kan gi bedre søvn og bedre evne til å holde fokus. Og den kan gjøre en mer mottakelig for samtaleterapi. For de som er ukomfortable med «snakkingen», kan treningen by på en arena der det kan være lettere å bygge relasjoner og allianse enn på et kontor. 

– Kan trening erstatte rus?
– Ja, men bare delvis. Det viktige er hvordan trening inngår i helheten i behandlingen. Samt at vi kan tilrettelegge for mestring, gode opplevelser, og økt livskvalitet.       

Relevant i behandling av steroidebrukere

Thomas er med i et nyopprettet klinisk nettverk for helsepersonell som har behandlingsansvar for brukere av anabole steroider med helseproblemer  og som Steroideprosjektet har tatt initiativ til. 
Ifølge treningsterapeuten er trening ekstra aktuelt for pasienter i TSB som har hatt erfaring med steroidebruk.
– Nettopp å regulere og tilpasse fysisk aktivitet kan være hensiktsmessig for dem med tvangsmessig bruk. Vi tilbyr et alternativ til «snarveien» om steroidene. I tillegg gir dialogen rundt treningen muligheten til å avdekke nåværende eller tidligere steroidebruk, informasjon som mange holder tilbake i fra den generelle rus-kartleggingen. Det gir oss anledning til å bearbeide dette, sier treningsterapeuten.  

Kroppsbevissthet – ikke kroppsbygging

– Hvordan kan treningsterapi tilpasses personer som kanskje har brukt trening for å opprettholde et selvbilde?
– Det er viktig å fokusere på kroppsbevissthet, ikke på å «bygge kropp». Komponenter som mestring, sosiale faktorer og psykisk helse er viktigere enn fysisk prestasjon eller utseende.

Bilde sykkel

Foto: Steroidehåndboka

Les mer

 

Bergensklinikken treningsterapi

 Manualer og håndbøker om fysisk aktivitet som tilbud i rusbehandlingen