Vil spre svensk kunnskap om steroidepasienter

Thord Rosén er svensk gjesteforeleser i Steroideprosjektets nasjonale seminar om uønskete effekter, utredning og behandling av helseskader etter steroidebruk i februar 2018. Hans innlegg bygger på erfaringer med et stort antall svenske pasienter. – Dette er spesielle pasienter som trenger bredt sammensatt hjelp, sier endokrinologen.

Legespesialist vl dele fra en lang yrkeserfaring med å utrede og behandle sterodiepasienter i Sverige.

Spesialisten på hormonsykdommer (endokronologi) har base i Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han og andre som jobbet med samme spesialitet i svenske sykehus, var de første som på slutten av 90-tallet fikk kontakt med pasienter med hormonelle forstyrrelser som en følge av steroidebruk. Det kunne for eksempel gi seg utslag i brystforstørrelse hos menn (gynekomasti), men også problemer med fertilitet som følge av lave hormonverdier.

– Med utgangspunkt i et godt hjelpetilbud på disse områdene kom vi også i posisjon til å ta fatt i deres psykologiske problematikk, sier han. – Mange av pasientene opplever effekter på den psykiske helsen som depresjoner, engstelse, lav selvtillit eller søvnløshet. Det kan være i forbindelse med at de forsøker å slutte, i forbindelse med infertilitetsproblemer eller andre forhold relatert til steroidebruken. Å være en del av et sykehus og ha god tilgang til spesialisert psykisk helsehjelp, har vært til stor hjelp for pasientene våre.

Etter hvert ble det opprettet et senter for pasientgruppen ved Sahlgrenska sjukhuset, der fagmiljøer med kompetanse både på endrokrinologi, psykisk helse, misbruk og avhengighet, indremedisin og kardiologi (hjertelidelser) var samlet for å ta hånd om denne spesielle pasientgruppens behov for utredning og behandling. Vel 15 år etter opprettelsen av senteret har Thord Rosén og kollegene en – i nordisk sammenheng – unik kunnskap om pasientgruppen basert på et stort antall pasienter. Noe av denne kunnskapen ønsker han nå å formidle til norske kolleger den 13. februar i Oslo.  

– Hva kjennetegner de svenske pasientene?
– Det er ikke elite-idrettssutøvere, men personer fra vanlige treningssentre. Nesten halvparten bruker andre rusmidler i tillegg til anabole-androgene steroider. Og i Sverige får de ikke dekket sine behov for helsehjelp i primærhelsetjenesten, oppsummerer Rosén som understreker at pasientgruppen fortsatt trenger ombud for å gjøre nødvendig helsehjelp tilgjengelig for seg.  

– Hvilke element i behandlingen har vært det viktigste?
– Det viktigste er nok å definere hovedproblemer for hver enkelt pasient. Har han eller hun problemer med å klare å slutte, manglende motivasjon for å slutte, problemer med infertilitet eller andre psykiske eller somatiske helseplager? Ingen pasienter er helt like, men nesten alle trenger å bli møtt med sammensatte tilbud både fra somatisk og psykisk helsefelt. 


Program og påmeldingsinformasjon om seminaret Behandling for uønskete effekter av Steroidebruk