HELSENORGE

YouTube senker terskelen for å søke hjelp med steroidproblem

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle ende opp på ruspoliklinikk på grunn av steroidbruken min, sier «Friday». Men det gjorde han. Og fikk hjelp i OUS. Historien hans ble den femte mest sette YouTube-annonsen i juni måned 2018.

 

"Friday" sitt eksperiment med anabole sterodier har vært sett 100 000 ganger denne våren og sommeren, og er nå  på toppen blant videoannonsene som folk valgte å se det seneste kvartalet (april til juni 2018). Vanligvis er disse topp-plasseringene forbeholdt store, kommersielle annonsører, men denne gangen nådde den offentlige helseinformasjonen som «Friday» formidler på vegne av Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus, like langt opp.

«Friday» er del av en litt utradisjonell kampanje som ellers består av en nettside, medieoppslag, videoer, digital tilstedeværelse og informasjonsskriv til alle Norges fastleger.

Flere søker hjelp

For Steroideprosjektet har kampanjen gitt resultater: Etter startskuddet for kampanjen i april, blir prosjektet stadig oftere kontaktet av personer som, i likhet med hva «Friday» gjorde, sliter med helseskader etter bruk av anabole steroider.

Foto av Christine Wisløff
 – Vi er fornøyde med at vi gjennom sosiale medier og andre utradisjonelle kanaler, har klart å kaste lys på behandlingsmuligheter som altfor få kjenner til, sier prosjektleder Christine Wisløff. Hun er opptatt av at spesialisthelsetjenester generelt og rustjenester spesielt skal gjøre seg mer tilgjengelige, og lettere og nå før bruken har utviklet alvorlige organskader og dårlig livskvalitet slik mange med denne typen skader opplever. 

Senker terskelen

Via Steroideprosjektet tilbyr Oslo universitetssykehus en informasjonssamtale om behandlingstilbud som finnes for slike problemer, der brukeren kan være anonym og det ikke er krav til å opprette journal. Etter de fleste samtalene ønsker personen behandling. I disse tilfellene kan Steroideprosjektet bistå veiledende for fastleger eller annet behandlingspersonell som er usikre på hva de skal gjøre.

– Hvis vi kan legge lista lavere for å henvende seg, når vi ut til folk raskere med helsetjenester, sier prosjektlederen.

I tilfelle med «Friday», tok det åtte år før steroidbruken kom opp som del av pasient-lege dialogen.  – Jeg håper og tror at kampanjen kan hjelpe brukeren med å sette ord på hvordan de har det, i en ærlig dialog med fastlegen sin, sier Wisløff;  – samt at legen blir tryggere på at det er råd og veiledning å hente.

Personlig vri

Reklamefirmaet Circus og Steroideprosjektet var opptatt av å bruke personhistorier som mange kunne kjenne seg igjen i, og er svært takknemlige for at «Friday» og tre andre tidligere brukere var villige til å stille opp. 
– Motivasjon er viktig for steroidbrukere. Å oppsøke hjelp til å trappe ned på steroider, kan være veldig krevende. Du mister kanskje energien som midlene har gitt deg og selvfølelsen det å være synlig veltrent innebærer.  I tillegg føler nok mange at de har lite til felles med andre i rus- og avhengighetsbehandling. Men hjelpen nytter, slik «Friday» viser!