TSB i Norge

Organisering og behandlingstilbud

En kartlegging skal beskrive status quo på helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Den skal danne basis for nasjonale og regionale satsinger for å gjøre TSB like tilgjengelig i hele landet.
 

Struktur skal gi mening

Prosjektet TSB i Norge

Vi ser at det er vanskelig å finne informasjon om hvor, og hva slags, behandling man kan få i TSB. TSB er organisert ulikt, og det er store forskjeller i hva som tilbys både innad, og mellom, helseregionene. Nå vil vi samle informasjon om dette.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB kartlegger all TSB i landet for å beskrive status quo på helsefagområdet TSB. Vi skal vise frem hvor de ulike tjenestene for rusavhengige er her i landet, og beskrive dem. Målet er at kartleggingen skal danne grunnlag for faglig diskusjoner, samt nasjonale og regionale satsinger for å gjøre TSB like tilgjengelig i hele landet.

Prosjektets faser og målsettinger

Prosjektet TSB i Norge skal kartlegge:

Hvordan er veien inn i TSB?
Kartlegging av vurderingsteam og praksis for hvordan henvisninger rettighetsvurderes og behandles.

Illustrasjon_Steph Hope


Hvor er TSB og hvordan ser vi ut?
Kartlegging av alle tilbydere av TSB og deres organisering, kapasitet, målgrupper og personalsammensetning.

Illustrasjon_Steph Hope

Hva tilbyr vi, og til hvem?
Kartlegging av innholdet i behandlingstilbudene og behandlingsmetoder som benyttes.

Illustrasjon_Steph Hope

Rett til behandling?

Høsten 2019 gjorde Nasjonal kompetansetjeneste TSB en kartlegging av alle vurderingsteamene i landet. Hvem er teamene og hvordan arbeider de? 

Les utgaven av NK-TSBs skriftserie "Rett til behandling?"

Skriftserie

Kartet over TSB i Norge

Her kan du se hvilke tilbydere av TSB som finnes i Norge og hvor de regionale helseforetakene har organisert vurderingsteamene i sine opptaksområder i en enkel kartløsning.

TSB i Norge

Ressursgruppe

Prosjektet ledes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. En bredt sammensatt ressursgruppe skal følge og rådgi prosjektprosessene. Ressursgruppen består av:

 • Andreas Østvik, avdelingsleder ved Nordlandssykehuset HF
 • Elise Solheim, rådgiver ved Helse Midt-Norge RHF
 • Frank Nohr, rådgiver ved Helse Nord RHF
 • Frode Bie, fagsjef ved Helse Sør-Øst RHF
 • Geir Iversen, klinikksjef ved Blå Kors Haugaland A-senter
 • Guri Spilhaug, leder ved Nasjonal kompetanestjeneste TSB
 • Halstein Oskarsen, avdelingsleder ved Vestre Viken HF
 • Jon Storaas, brukerrepresentant ved Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR)
 • Karoline Rollag, prosjektleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Margrethe Aaen Erlandsen, prosjektmedarbeider ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør ved Helse Vest RHF
 • Pia Bjordahl, daglig leder ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet
 • Siv Løvland, brukerrepresentant ved ProLAR Nett
 • Tove Irene Karlsen, seniorrådgiver ved Helfo pasientformidling

Kontakt

Karoline
Prosjektleder Karoline Rollag
karoro@ous-hf.no

Margrethe
Prosjektmedarbeider Margrethe Aaen Erlandsen
maaerl@ous-hf.no

Nyheter i prosjektet

Fant du det du lette etter?