Kartet over TSB i Norge

Prosjekt TSB i Norge kartlegger all TSB i landet og setter det på kartet.

Prosjekt TSB i Norge har som mål å gi et bedre grunnlag for tjenesteutviklingen i TSB, ved å vise frem en oversikt over alle tilbud. TSB leveres i et samarbeid mellom offentlige helseforetak, private samarbeidspartnere og fritt behandlingsvalgsleverandører. Feltet er til dels uoversiktlig, og særlig i helseforetakene varierer organiseringen av tjenestene betydelig. Følgelig er det få som har den fulle og hele oversikten over landets tilbud. Dette ønsker Nasjonal kompetansetjeneste TSB å gjøre noe med! Prosjektets formål er at TSB blir synlig og tilgjengelig over hele landet.

Prosjektet har pågått siden høsten 2019. Første fase innebar kartlegging av alle vurderingsteam for TSB, som da var 63 i tallet. Resultatene er oppsummert i en utgave av NK-TSBs skriftserie, som vi sender kostnadsfritt eller som kan leses elektronisk.

Neste fase starter nå

I tiden fremover vil vi ta kontakt med alle TSB-virksomheter, og be om svar på noen enkle spørsmål i et spørreskjema. Informasjonen vi samler inn, legges inn i vår interaktive kartløsning. Slik får vi oversikt over landets tjenestetilbud.

Kartløsningen er under utarbeidelse, men du kan følge med på hvilke TSB-virksomheter som allerede er kartlagt. Virksomhetene kartlegges i følgende rekkefølge frem mot sommeren 2021: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Oversikten over vurderingsteam fra høsten 2019, finnes også på kartet.  

Klikk her for å komme til kartet over TSB i Norge

NB: Kartløsningen fungerer best på PC/Mac, og er ikke optimal for bruk på mobil/nettbrett.

Kart helseregioner

Hvilke spørsmål ber vi om svar på?

Spørreskjemaet skal være raskt og enkelt å svare på, og inneholder spørsmål om:

  • Type behandlingstilbud
  • Personalsammensetning
  • Tilgang på spesialister i rus og avhengighet
  • Målgrupper og særlig kompetanse
  • Opptaksområde (for poliklinikker)
  • Kapasitet (budsjett-/konsultasjonskrav eller antall behandlingsplasser)
  • Ventetid (gjennomsnittlig ventetid i 2020)

Dersom en har denne informasjonen tilgjengelig når en besvarer spørreskjemaet, skal det ikke ta mer enn 10 minutter. Vi håper på svar fra alle TSB-enheter, slik at kartet blir komplett!

Vi gleder oss til å gå i dialog med fagdirektører, TSB-ledere og andre som deltar i fag- og tjenesteutvikling, om hva kartleggingen betyr, og hvordan fremtidens TSB bør se ut!

Prosjekteffekter

Prosjektmålene illustrert

Les også:

Kommentar om vurderingsteam for TSB

Sammen tegner vi kartet over TSB i Norge