Kartet over TSB i Norge

Vi kartlegger all TSB i landet og setter det på kartet.

NB: Kartløsningen fungerer best på PC/Mac, og er ikke optimal for bruk på mobil/nettbrett.

Klikk her for å se kartetFinner du feil eller mangler i informasjonen om din TSB-enhet?
Meld inn ønsker om oppdateringer til tsb@ous-hf.no. Vi oppdaterer kartet årlig.

 

Bent Høie

Statsråd Bent Høie viser frem brosjyren av prosjekt TSB i Norge

Nasjonal kompetansetjeneste TSB er opprettet av Helse og  omsorgsdepartementet for å bygge opp og spre kunnskap og kompetanse om TSB.

Nå kartlegger vi TSB og viser frem en oversikt over organisering og innhold i behandlingstilbudet nasjonalt. Diskusjonen om videreutviklingen i TSB vil da bygge på et bedre kunnskapsgrunnlag.  

Prosjektet har pågått siden høsten 2019. Første fase innebar kartlegging av alle vurderingsteam for TSB. Resultatene er oppsummert i en utgave av NK-TSBs skriftserie, som vi sender kostnadsfritt eller som kan leses elektronisk.

Prosjektets andre fase pågår nå. Informasjonen vi samler inn legges inn en interaktiv kartløsning. Dette skal stimulere til analyse, refleksjon og diskusjon. Formålet er at TSB blir synlig og tilgjengelig i hele landet!

Vi gleder oss til å gå i dialog med fagdirektører, TSB-ledere og andre som deltar i fag- og tjenesteutvikling, om hva kartleggingen betyr, og hvordan fremtidens TSB bør se ut!

Dette sier to av lederne som allerede har besvart kartleggingen:

Pia Bjordahl

Pia Bjordahl, daglig leder ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet og medlem i ressursgruppen til prosjektet TSB i Norge.

Prosjekt TSB i Norge bidrar til sammenstilling av relevante opplysninger om det nasjonale tjenestetilbudet innenfor TSB på ett sted. Kartet over TSB Norge gir kortfattet informasjon om de enkelte virksomhetenes behandlingstilbud, kapasitet, organisering, samt personalsammensetning. Denne oversikten gjør at fagfeltet (og ens egen virksomhet) blir mer synlig både for potensielle brukere av tjenestene, pårørende, aktuelle samarbeidspartnere så vel som for fagfolk innen spesialisthelsetjenesten. Som en kollega utbrøt etter å ha klikket seg inn på kartet for første gang: «Dette er informasjon jeg virkelig har savnet – både for egen del, men ikke minst til bruk i møte med søkende samarbeidspartnere og pasienter på leting etter adekvat behandling».


Halstein Oskarsen

Halstein Oskarsen, sjef for Avdeling for rus og avhengighet (ARA) i Vestre Viken og medlem i ressursgruppen til prosjektet TSB i Norge.

Gjennom å tegne TSB-kartet kan vi synliggjøre styrker og mangler i TSB. Hvordan utøves ansvar for å tilby TSB, og hvordan kan vi sikre likeverdige tilbud over hele landet? Får TSB spillerom til å praktisere tverrfagligheten og helhetstenkningen som ligger i bunnen for TSB?

 

 

 

 

 

 


Les også:

Kommentar om vurderingsteam for TSB

Sammen tegner vi kartet over TSB i Norge