Vurderingsteamene kartlegges

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har startet kartleggingen av landets vurderingsteam i TSB.

 

I disse dager er vurderingsteamene i full gang med å svare på spørreundersøkelsen som er sendt ut fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Spørreundersøkelsen skal gi oss svar på blant annet tverrfaglighet i teamene, møtehyppighet, saksbehandlingsrutiner, samarbeid i vanskelige saker og hva som er de største utfordringene i vurderingsarbeidet. Pakkeforløp ble innført 1.1.2019. Har pakkeforløpet endret praksisen i vurderingsteamene?

Vi ser frem til å lese svarene fra alle de 61 teamene landet rundt.

Vurderingsteam i Norge

Ta kontakt på tsb@ous-hf.no dersom du har spørsmål om dette prosjektet.