HELSENORGE

TSB-skolen

Prosjektet skal bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer over hele landet får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisthelsetjenester av god kvalitet.

Logo
 

Hva er TSB-skolen?

Bakgrunn for prosjektet
TSB er et forholdsvis nytt fagfelt, der det både er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget og ta eksisterende kunnskap i bruk på en systematisk måte. TSB har samlet sett gradvis fått tydeligere rammebetingelser og nasjonale faglige retningslinjer. Dette forutsetter likevel en operasjonalisering for å tydeliggjøre det faglige innholdet.

TSB-skolen skal være en «prototyp» for systematisk kompetansehevende arbeid med å etablere og videreutvikle en felles faglig plattform for TSB (strategisk element) og systematisere opplæringsaktivitetene (operativt element). TSB-skolen skal kunne videre utvikles og tas i bruk lokalt «as is» og/eller med lokale tilpasninger.

Mål for prosjektet
TSB-skolen skal gi alle TSB-virksomheter i hele landet tilgang på metoder, verktøy og aktiviteter som er nødvendig for å drive strategisk og systematisk kompetanseutvikling for nyansatte og eksisterende ansatte. Hensikten er å styrke og videreutvikle TSB som eget fagområde i spesialisthelsetjenesten, og tydeliggjøre/konkretisere en felles faglig plattform basert på nasjonale faglige- og systemmessige råd og retningslinjer.

E-læring for nyansatte

E-læringskurset for nyansatte skal gi en bredere forståelse av hvilken plass TSB har i spesialisthelsetjenesten.

Kurset finner du i din regionale læringsportal, og her på tsb.no.

 

Kontakt

Eva Sørlie

Eva Sørlie, prosjektleder
esoerl@ous-hf.no

Hilde Harwiss

Hilde Harwiss, co-prosjektleder
hiharw@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?