TSB-skolen

Prosjektet skal bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer over hele landet får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisthelsetjenester av god kvalitet.

Logo

Hva er TSB-skolen?

Bakgrunn for prosjektet
TSB er et forholdsvis nytt fagfelt, der det både er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget og ta eksisterende kunnskap i bruk på en systematisk måte. TSB har samlet sett gradvis fått tydeligere rammebetingelser,  og nasjonale faglige retningslinjer. Dette forutsetter likevel en operasjonalisering for å tydeliggjøre det faglige innholdet.

TSB-skolen skal være en «prototyp» for systematisk kompetansehevende arbeid med å etablere og videreutvikle en felles faglig plattform for TSB (strategisk element) og systematisere opplæringsaktivitetene (operativt element). TSB-skolen skal kunne videre utvikles og tas i bruk lokalt «as is» og/eller med lokale tilpasninger.

Første trinn på læringstrappen er en læringspakke for nyansatte i TSB, mens vi i TSB-skolen vil gå videre med utviklingsarbeid i samarbeid med tjenestene slik at øvrig opplæringsaktiviteter tilbys eksisterende ansatte.

Mål for prosjektet
TSB-skolen skal gi alle TSB-virksomheter i hele landet tilgang på metoder, verktøy og aktiviteter som er nødvendig for å drive strategisk og systematisk kompetanseutvikling for nyansatte og eksisterende ansatte der hensikten er å styrke og videreutvikle TSB som eget fagområde i spesialisthelsetjenesten, og tydeliggjøre/konkretisere en felles faglig plattform  basert på nasjonale faglige- og systemmessige råd og retningslinjer.

E-læring for nyansatte

Prosjektert er en videreutvikling av ARA-skolen, et forprosjekt for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Oslo universitetssykehus. Dette forprosjektet utviklet et nettbasert kurs for nyansatte ved ARA.

Prosjektet jobber med å utvikle et tilsvarende nettkurs for nyansatte i TSB i hele landet.

TSB-skolen førsteside

 

Kontakt

Eva Sørlie

Eva Sørlie, prosjektleder
esoerl@ous-hf.no

Hilde Harwiss

Hilde Harwiss, co-prosjektleder
hiharw@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?