Andre publikasjoner

Artikler skrevet av ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste TSB som har vært publisert i media.

 

2020:

Taksdal, Merete: Er alkoholbruk del av pasientens sykdomsbilde?, Ekspertsykehuset, 01.07.2020

Harwiss, Hilde: Tørr å spørre, rus.no, 28.01.2020

Wisløff, Christine: Steroider, #Tapraten AKAN podcast, 23.04.20

2019:

Spilhaug, Guri:  Hvorfor møter vi rusavhengige annerledes enn andre akuttpasienter? Dagens medisin, 24.03.19

Waal, Helge, Monica Sarfi og Kari Bussesund (ARA): Kunstig polarisering om graviditet og LAR, Aftenposten 22.7.19

Waal, Helge: En solidarisk ruspolitikk? Klassekampen 13.8.19

2018:

Arnevik, Espen Ajo: Hvorfor er det farligere for ungdom å ruse seg enn voksne? Ekspertsykehuset 27.01.2018

Arnevik Espen Ajo m fl:  Å bli hørt på veien til rusfrihet. 05.03.2018 Kronikk skrevet av Heini Ringel, tidl. leder for Seksjon Voksen, ARA, Espen Ajo Arnevik, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Terje Jenssen, leder for brukerrådet i ARA.

Bjørnebekk, Astrid og Inger Amalia Havnes: Hvordan påvirker treningsdop hjertet og hjernen? Ekspertsykehuset 09.04.2018

2017:

Wisløff, Christine (2016): Anabole-androgene steroider, Norsk helseinformatikk, 08.08.2017

Waal,Helge (2017): Ruspolitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler? Aftenposten 28.08.2017

Waal, Helge (2017): Færre nye rusmisbrukere inn i LAR, Dagens medisin,  06.12.2017


2016:

Bjørnebekk, Astrid: Anabole androgene steroider endrer hjernen, Aftenposten Viten 7/2016 

Skatvedt, Astrid (2016): Rollebytte - muligheter for alternative identiteter, Rus & samfunn nr 3, 2016

Øiern, Tone (2016): Tror appkan hindre drop-out fra behandling , rus.no 16.02.2016

Waal, Helge: Et reelt substitusjonstilbud? Mange har mer plage enn nytte av benzodiazepiner, Dagsavisen Nye meninger 19.05.2015

Arnevik, Espen Ajo (2016): Pakkeforløp - en gavepakke til rusfeltet? Tidsskrift for Norsk Psykologforening,  Vol 53, nummer 3, 2016, side 222-225  

Arnevik, Espen, Lien, Lars, Hatling, Trond og Bramness, Jørgen (2016): Den gyldne regel må også gjelde for forskning, Dagens medisin 04.04.2014

2015:

Waal, Helge (2015):  Norge på overdosetoppen? Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015, Årg. 135, nr. 18, pp.1624

Øiern, Tone (2015): – Diskuter vold med LAR-pasienter i risiko, rus.no 27.04.2015

Øiern, Tone (2015): - Spør om doping , www.rus.no 29.01.2015

Havnes, Ingrid Amalia (2015): Å sette brukeren i sentrum – allerede som student, Tidsskrift for Den norske legeforening nr 14. 11. august 2015

2014:

Havnes, Ingrid Amalia (2014): Medvirkning, livskvalitet og behandlingsmål. Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Torjussen, Erik (2014): Kartleggingsarbeid i et brukermedvirkningsperspektiv, Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Waal Helge (2014): Behandlingsideologiske linjer ved SKN i et sosialpolitisk perspektiv.  Ss 9-44 i Skarli J (red): HOV – 50 år med rusbehandling. Jubileumsskrift. Avd for TSB, Sykehuset Innlandet HF, Brumundal 2014.08.29

Waal, Helge (2014): Fremskritt i glattcellen. Lederartikkel. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134:263

2013:

Harwiss, Hilde Elise Lytomt (2013): Prosjekter i byråkratiet - et strategisk handlingsrom? Handelshøyskolen BI 2013

Fant du det du lette etter?