Faglige rammefaktorer for TSB

Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilke faglige rammeverk som omkranser dagens TSB og behov for forbedring av dette i årene som kommer. Rapporten omhandler ni rammefaktorer og munner ut i 20 anbefalinger.

 

​Forskningsvirksomhet, spesialistkompetanse og samhandlingspraksis er eksempler på rammefaktorer som kan øke kvaliteten på behandling av rus og avhengighetslidelser i spesialisthelsetjenesten. Rapporten Faglige rammer og fagutvikling i TSB beskriver hvilke faglige rammeverk som omkranser dagens TSB og behov for forbedring av dette i årene som kommer. Rapporten omhandler ni rammefaktorer og munner ut i 20 anbefalinger.

Faglige rammer og fagutvikling i TSB

Fant du det du lette etter?