Skriftserie og håndbøker

Nasjonal kompetansetjeneste TSB utgir en skriftserie, samt håndbøker om tema innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.  

 • Kartlegging av lavterskel familietiltak i spesialisthelsetjenesten

  Kan vi ruste helsetjenestene bedre til å forebygge vansker hos barn som pårørende? Heftet «Oppfølging av gravide og småbarnsfamilier i spesialisthelsetjenesten» skal gi grunnlag for diskusjon om dette temaet.

 • Erfaringer med akutte tjenester i TSB

  Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har høy dødelighet og mange har behov for akutt hjelp for å hindre alvorlig helseskade, lidelse, tap av relasjoner og funksjonssvikt. Heftet «Akutte tjenester for rusmiddelavhengige»

 • Håndbok Asperger syndrom og rus

  Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.

 • Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

  National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 prinsipper. Et hefte om prinsippene og bakgrunnen for dem, er oversatt til norsk og tilpasset norsk kontekst.  

 • - Brukermedvirkning i TSB

  Hvordan ivaretas brukermedvirkning i norsk rusbehandling? Denne rapporten er basert på intervjuer med 48 ledere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 • - Behandling av steroidebrukere

  Håndbok i diagnostikk og behandling av helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider, beregnet for  leger og annet helsepersonell.       

 • - Rapport om å forebygge drop-out

  Utgivelsen oppsummerer kunnskap og erfaringer, med å forebygge drop-out i Norge, med bidrag fra fem lokale prosjekter. Les om oppsøkende  likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer! 

Fant du det du lette etter?