Skriftserie og håndbøker

Nasjonal kompetansetjeneste TSB utgir en skriftserie, samt håndbøker om tema innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.  

 • Håndbok Asperger syndrom og rus

  Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.

 • Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

  National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 prinsipper. Et hefte om prinsippene og bakgrunnen for dem, er oversatt til norsk og tilpasset norsk kontekst.  

 • - Brukermedvirkning i TSB

  Et hefte presenterer den første kartleggingen av hvordan norske helseforetak og private samarbeidspartnere driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ivaretar brukermedvirkning. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 48 ledere...

 • - Behandling av steroidebrukere

  Håndbok i diagnostikk og behandling av helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider, beregnet for  leger og annet helsepersonell.       

 • - Rapport om å forebygge drop-out

  Utgivelsen oppsummerer kunnskap og erfaringer, med å forebygge drop-out i Norge, med bidrag fra fem lokale prosjekter. Les om oppsøkende  likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer! 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.