HELSENORGE

- Behandling av steroidebrukere

Håndbok i diagnostikk og behandling av helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider, beregnet for leger og annet helsepersonell.       

Bilde av forside håndbok

Håndboka Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling av AAS-brukere er del av et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt som startet i 2014.
Forfatterne er en  ekspertgruppe av behandlere, brukere og forskere som hentet inn forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider som helsetema. 

Bestilling av trykte eksemplarer


Steroideprosjektet
Oslo Universitetssykehus
steroider@ous-hf.no
Tlf 469 59 791


Håndboka er gratis og blir fritt tilsendt.

Fant du det du lette etter?