- Brukermedvirkning i TSB

Et hefte presenterer den første kartleggingen av hvordan norske helseforetak og private samarbeidspartnere driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ivaretar brukermedvirkning. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 48 ledere i rusbehandling om  brukerråd, tillitsmannsordninger, brukerstyrte senger, ansatte erfaringskonsulenter og informasjon om selvhjelpsgrupper og likemannsordninger.

Bilde av forside på publikasjon

Se også nyhet om heftet.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.