- Brukermedvirkning i TSB

Et hefte presenterer den første kartleggingen av hvordan norske helseforetak og private samarbeidspartnere driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ivaretar brukermedvirkning. Undersøkelsen er basert på intervjuer med 48 ledere i rusbehandling om  brukerråd, tillitsmannsordninger, brukerstyrte senger, ansatte erfaringskonsulenter og informasjon om selvhjelpsgrupper og likemannsordninger.

 

Hefte

Bilde av forside på publikasjon

Hefte i pdf

Trykte eksemplarer kan bestilles fra tsb@ous-hf.no 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.