HELSENORGE

Feedbackverktøy i rusbehandling

Bruk av feedbackverktøy kan bidra til bedre behandlingsallianse og mer individuelt tilpasset behandling. Denne utgaven av Nasjonal kompetansetjeneste TSBs skriftserie oppsummerer kunnskap og erfaringer med bruk av feedbackverktøy i rusbehandling.

Bilde av forside

Du trenger ikke å printe – heftet kan bestilles gratis fra tsb@ous-hf.no

Målet med denne utgaven av vår skriftserie er å vise hvordan feedbackverktøy kan tas i bruk. Du kan derfor her lese om forskningsgrunnlaget og faglige muligheter og utfordringer med å ta i bruk feedbackverktøy i forskjellige kliniske hverdager.

Åpne lenke til webversjon eller bestill trykte eksemplarer kostnadsfritt fra tsb@ous-hf.no.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB drifter et nettverk for klinikere og TSB-virksomheter som er godt i gang med å bruke feedbackverktøy. Dersom du ønsker å bli en del av nettverket kan du lese mer om dette her:
Nettverk for klinikere i TSB som bruker feedbackverktøy

Fant du det du lette etter?