Håndbok Asperger syndrom og rus

Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.

Forside av bok

Håndboka er del av det nasjonale kompetanseutviklingsprosjektet Asperger syndrom og rus - et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og med medvirkning fra blant andre Autismeforeningen.

Elektronisk versjon av Håndbok Asperger syndrom og rus

Bestilling av trykte eksemplarer


Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Oslo Universitetssykehus
tsb@ous-hf.no
Tlf 469 59 791


Håndboka er gratis og blir fritt tilsendt.

 

 

Fant du det du lette etter?