Vurderingsteam for TSB

Høsten 2019 gjorde Nasjonal kompetansetjeneste TSB en kartlegging av alle vurderingsteamene i landet. Les mer om resultatene av kartleggingen i vår nye skriftserieutgave.

Du trenger ikke å printe – heftet kan bestilles gratis fra tsb@ous-hf.no 

Informasjon om innhold i behandlingstilbudene i TSB er per dags dato vanskelig å finne. Vi vet at det er store forskjeller mellom ulike deler av landet når det gjelder organiseringen av TSB, tilgang på tjenester for de ulike pasientgruppene, behandlingsmetoder som benyttes og tilgang på spesialistkompetanse.

Prosjektet TSB i Norge har som mål å kartlegge hvilken betydning struktur av tjenestene har for tilbudet pasientene får når de oppsøker tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Får alle pasienter lik vurdering og likeverdig tilbud i TSB uavhengig av geografisk tilhørighet? Prosjektet har tre faser og den første har kartlagt veien inn i TSB, herunder teamene som vurderer henvisninger til TSB. Hvem er teamene og hvordan arbeider de?  Til formålet har prosjektet invitert de 63 teamene til å delta i en spørreundersøkelse.

Les skriftserieutgaven "Rett til behandling?"

I forbindelse med kartleggingen, har vi laget et digitalt kart, som viser status per høsten 2019. Her kan man se hvor de regionale helseforetakene har organisert vurderingsteamene i sine opptaksområder.
– Kontaktinformasjon til vurderingsteamene, og informasjon om tilgjengelig behandlingstilbud for ruspasienter bør være tydelig, synlig og lett tilgjengelig på alle helseforetaks nettsider. Her har TSB-ledere en jobb å gjøre, sier leder for kompetansetjenesten Guri Spilhaug. – Jeg oppforderer TSB-ledere til å klikke seg gjennom kartet og lenkene som finnes der, for å se hvordan de ulike TSB-enhetene informerer.


Åpne lenke til webversjon eller bestill trykte eksemplarer kostnadsfritt fra tsb@ous-hf.no.Fant du det du lette etter?