Våre ytringer

Høringsuttalelser og andre offentlige innlegg fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

SIGNERT

 • 23.04.2020
  TSB-pasientene i nedstengingens tid

  Et lite virus setter en hel verden på prøve, ikke minst etisk. Hvilke verdier bygger vi våre prioriteringer på?

 • 27.01.2020
  Hvem er ROP-pasientene?

  Det pågår en diskusjon i fagmiljøene og i media om behandlingstilbud til ROP-pasienter. Det fremstilles noen ganger som om samtlige pasienter i TSB er ROP-pasienter. Dette er ikke riktig.

 • 14.11.2019
  Forny regelverket rundt tvang i TSB!

  Er felles regler om tvang og inngrep i hele helse- og omsorgstjenesten mulig? Og ønskelig?

 • 16.10.2019
  Forbedre tilbudene til kvinner i LAR!

  Lenge har nasjonale anbefalinger om LAR og graviditet vært i spill. Nå som delrevisjonen er ferdig og de faglige rådene er gyldige, vil vi gjøre vårt for at de blir kjent og lett for involverte tjenester å følge.

 • 03.09.2019
  TSB-kartet i Norge

  – Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

 • 16.05.2019
  – Ivareta selvbestemmelse og integritet

  20. mai utgår svarfristen på Helsedirektoratets høring om endring av tre omstridte anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR. I sitt høringssvar støtter Nasjonal kompetansetjeneste TSB langt på vei Helsedirektoratets forsla...

 • 26.03.2019
  Takk for oss

  Barn som lever i en hverdag preget av foreldres rusbruk får ofte mye omtale. Formål for Familienettverket har vært hvordan å nå barna og forebygge belastninger som følger av foreldres rusbruk. Nå takker vi for oss.

 • 13.03.2019
  Helse Nord på offensiven

  Du behøver ikke være nordlending for å bli inspirert av den offensive regionale fagplanen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i nord. Lanseringen under regionens aller første egne ruskonferanse, var også med på å tegne bilde av et offensivt TSB. 

 • 23.01.2019
  En synlig TSB

  Guri Spilhaug begynte som leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB etter nyttår. Her signerer hun sitt årets første lederbrev.

 • 19.06.2017
  - Tør å spørre om rusbehandling virker!

  – Skam, lav motivasjon og å «ikke være klar» har ofte vært forklaringer på at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer ikke har møtt opp til behandling. I dag har vi kunnskapsbelegg til å si «ikke skyld på pasienten», skriver Hilde Harwiss.

 • 18.05.2017
  Kobling gir kraft!

  Dette er første utgaven av ”lederbrevet” som sendes direkte til TSB-ledere. Gjennom lederbrev, mentorordningen og en årlig lederkonferanse ønsker vi å samle ledere i tverrdaglig spesialisert behandling i et innholdsrikt, engasjerende og nyt...

Nettsiden www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?