Kronikker og kommentarer

Kronikker og kommentarartikler i media forfattet av ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Foto: Shutterstock

2019
Spilhaug, Guri: Hvorfor møter vi rusavhengige annerledes enn andre akuttpasienter? Dagens Medisin 24.03.2019

2018
Espen Ajo Arnevik: Hvorfor er det farligere for ungdom å rus seg enn voksne?, Ekspertsykehuset 27.01.2018

Espen Ajo Arnevik, Heini Ringel, og Terje Jenssen: Å bli hørt på veien til rusfrihet, Dagsavisen 15.03.2018

Ingrid Amalia Havnes og Astrid Bjørnebekk: Hvordan påvirker treningsdop hjertet og hjernen? Ekspertsykehuset 09.04.2018

2017
Helge Waal, : Ruspolitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler?
Aftenposten, 28.08.2017

Hilde Harwiss: Tør å spørre om rusbehandlingen virker, Ekspertsykehuset 20.04.2017

Helge Waal, Thomas Clausen og Jørg Mørland : Hva er egentlig rusmiddelavhengighet? Aftenposten15.07.2017

2016
Espen Ajo Arnevik, Lars Lien, Trond Hatling og Jørgen Bramness: Den gylne regel må også gjelde for forskning, Dagens Medisin 04.04.2016

Espen Ajo Arnevik: En gavepakke til rusfeltet?, Tidsskrift for Norsk psykologforening 29.02.2016


Fant du det du lette etter?