HELSENORGE

Kronikker og kommentarer

Kronikker og kommentarartikler i media forfattet av ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Foto: Shutterstock

2022

Spilhaug, Guri (2022): Når kommer rus-spesialistene? Dagens medisin, 21.03

2021
Spilhaug, Guri (2021): Velkommen til en ambisiøs alkoholstrategi, Dagens medisin 31.03

2020

Wisløff, Christine m fl. (2020): Doping er et skjult samfunnsproblem, Dagbladet 30.10

Havnes, IA (2020): Ufullstendig som lærebok, bokanmeldelse. Tidsskr. Nor. Laegeforen.
, 140, 2020

E Muller AE, Havnes IA (2020): Det sosiale er viktig for livskvaliteten blant mennesker dømt til soning eller behandling, FHI.no - forskningsomtale 

Taksdal, Merete: Er alkoholbruk del av pasientens sykdomsbilde?, Ekspertsykehuset, 01.07.2020

Harwiss, Hilde: Tørr å spørre, rus.no, 28.01.2020

Havnes, IA (2020): Steroid-kutt kan gi depresjon og økt selvmordsrisiko hos innsatte, Rus.no 22.04.2020

Havnes, IA (2020): Anabole steroider - en "lillebror" i rusfeltet?, Rus.no 24.11.2020

Wisløff, Christine: Steroider, #Tapraten AKAN podcast, 23.04.20

2019
Spilhaug, Guri: Hvorfor møter vi rusavhengige annerledes enn andre akuttpasienter? Dagens Medisin 24.03.2019

Mørland J, Waal H (2019): Er rusmidler medisin for noen? Tidsskr Nor Legeforen, 139 (12)

Waal, Helge, Monica Sarfi og Kari Bussesund (ARA): Kunstig polarisering om graviditet og LAR, Aftenposten 22.7.19

Waal, Helge: En solidarisk ruspolitikk? Klassekampen 13.8.19

2018
Espen Ajo Arnevik: Hvorfor er det farligere for ungdom å rus seg enn voksne?, Ekspertsykehuset 27.01.2018

Espen Ajo Arnevik, Heini Ringel, og Terje Jenssen: Å bli hørt på veien til rusfrihet, Dagsavisen 15.03.2018

Ingrid Amalia Havnes og Astrid Bjørnebekk: Hvordan påvirker treningsdop hjertet og hjernen? Ekspertsykehuset 09.04.2018

Arnevik Espen Ajo m fl:  Å bli hørt på veien til rusfrihet. 05.03.2018 Kronikk skrevet av Heini Ringel, tidl. leder for Seksjon Voksen, ARA, Espen Ajo Arnevik, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Terje Jenssen, leder for brukerrådet i ARA.

Bjørnebekk, Astrid og Inger Amalia Havnes: Hvordan påvirker treningsdop hjertet og hjernen? Ekspertsykehuset 09.04.2018


2017
Helge Waal, : Ruspolitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler?
Aftenposten, 28.08.2017

Hilde Harwiss: Tør å spørre om rusbehandlingen virker, Ekspertsykehuset 20.04.2017

Helge Waal, Thomas Clausen og Jørg Mørland : Hva er egentlig rusmiddelavhengighet? Aftenposten15.07.2017

Wisløff, Christine (2016): Anabole-androgene steroider, Norsk helseinformatikk, 08.08.2017

Waal, Helge (2017): Færre nye rusmisbrukere inn i LAR, Dagens medisin,  06.12.2017

2016
Espen Ajo Arnevik, Lars Lien, Trond Hatling og Jørgen Bramness: Den gylne regel må også gjelde for forskning, Dagens Medisin 04.04.2016

Espen Ajo Arnevik: En gavepakke til rusfeltet?, Tidsskrift for Norsk psykologforening 29.02.2016

2015:
Waal, Helge (2015):  Norge på overdosetoppen ?, Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015, Årg. 135, nr. 18, pp.1624

Øiern, Tone (2015): Diskuter vold med LAR-pasienter, rus.no 27.04.2015

Øiern, Tone (2015): Spør om doping,  www.rus.no 29.01.2015

Havnes, Ingrid Amalia (2015): Å sette brukeren i sentrum allerede som student, Tidsskrift for Den norske legeforening nr 14. 11. august 2015

2014:
Havnes, Ingrid Amalia (2014): Medvirkning, livskvalitet og behandlingsmål. Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Torjussen, Erik (2014): Kartleggingsarbeid i et brukermedvirkningsperspektiv, Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Waal Helge (2014): Behandlingsideologiske linjer ved SKN i et sosialpolitisk perspektiv.  Ss 9-44 i Skarli J (red): HOV – 50 år med rusbehandling. Jubileumsskrift. Avd for TSB, Sykehuset Innlandet HF, Brumundal 2014.08.29

Waal, Helge (2014): Fremskritt i glattcellen? Lederartikkel. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134:263


Fant du det du lette etter?