HELSENORGE

Nettverksgrupper – en ressurs for TSB-ledere

Lurer du på hvordan det er å delta i en nettverksgruppe? Vi har spurt tre TSB-ledere om å dele sine erfaringer.

Vi er godt inne i det første året der ledere i TSB har sjanse til å være med i en nettverksgruppe med andre TSB-ledere. Hva fikk deltakerne ut av denne formen for lederutvikling? 

Tobbi Kvaale, assisterende avdelingssjef ved ARA, Sørlandet sykehus

Tobbi Kvaale bilde.jpg
Hva har nettverksgruppen betydd for deg som TSB-leder?
– Den nasjonale samlinga la nokre felles rammer som gjorde at eg visste noko om korleis ei slik gruppe ville arbeide. Gruppa har halde seg til denne strukturen, noko som har gjort at dette har blitt trygt, lærerikt og viktig for meg. Og ikkje minst har eg satt pris på samansettinga av gruppa – ledere på ulike nivå, frå privat og offentlege verksemder innan TSB.

Hvordan har det vært å dele dine personlige erfaringer med å gjennomføre egne planer som leder?
– Fordi gruppa har jobba strukturert har eg visst at eg måtte førebu meg til samlingane, eg har blitt høyrt på av gruppa og tilbakemeldingane frå gruppa har hjulpet meg vidare i mitt «oppdrag».
Gruppa har vore interessert i «oppdraget» mitt, gitt tilbakemeldingar som eg trur på og som eg tek med meg vidare – som menneske og som leder.
 
På hvilken måte har nettverksgruppen og mentoren vært en ressurs for ditt endringsprosjekt? 
– Som gruppe har me hatt lite kontakt mellom samlingane, men eg har mått jobba med «mitt oppdrag» mellom samlingane og sendt inn oppdatert «oppdrag» før samlingane. 
Når gruppa har møttes har eg kunne gå rett inn i endringsprosjektet mitt og hatt ei kjensle av at alle har førebudd seg og har fokus på bare meg der og då. Det har vore god hjelp for meg.
Det er vel ikkje det ein er mest bortskjemt med i TSB-ledelse? 

Vil du anbefale nettverksgruppedeltagelse til andre TSB-ledere? 
– Ja – dersom ein er open for andre sine innspel, er nyfiken på og få betre kjennskap og kontakter inn i andre TSB-behandlingsplasser og tek sitt eige oppdrag på alvor – så er dette tingen!

Per Maritvold, nestleder ved Tyrili Arena, Tyrilistiftelsen

Per Maritvold bilde.jpg
Hva har nettverksgruppen betydd for deg som TSB-leder?
– Jeg har hatt et forum hvor jeg har kunnet legge frem strategier og mer langsiktig tenking, og fått mye spørsmål om og tilbakemeldinger på de strategier jeg har valgt. Selve målsettingen har jo også vært oppe til diskusjon. Dette har hjulpet meg til å bli mer "realistisk" målstyrt, iallfall har jeg fått et tydeligere bilde på hva som er det realistiske målet. 

Hvordan har det vært å dele dine personlige erfaringer med å gjennomføre egne planer som leder?
– Det har vært veldig trygt. Har hele veien hatt en følelse av at det har vært greit å ta opp de personlige dilemmaer eller tanker som en står i som leder.

På hvilken måte har nettverksgruppen og mentoren vært en ressurs for ditt endringsprosjekt? 
– Jeg opplever at jeg har vært med i en gruppe som har mye erfaring, og som har kunnet stille spørsmål eller rette undringer som har truffet med tanke på de prosessene jeg har stått i. Dette har blant annet gjort at jeg ved et par anledninger har valgt å endre på mine strategier for å nå målsettingen.

Vil du anbefale nettverksgruppedeltagelse til andre TSB-ledere? 

– JA.

Elin Lysne, seksjonsleder ved psykiatrisk klinikk avd. Tronvik - Rus døgn, Helse Førde

Elin Lysne bilde.jpg
Hva har nettverksgruppen betydd for deg som TSB-leder?
– Nettverksgruppen har betydd mye for meg. Det har vært veldig nyttig å ha andre erfarne ledere å spørre, diskutere med og få råd fra når en sitter såpass alene i arbeidshverdagen. Vi har hatt flotte samlinger der alle har bidratt og vi har hatt en veldig god og strukturert mentor. Føler at jeg har hatt et godt faglig utbytte av nettverksgruppen.

Hvordan har det vært å dele dine personlige erfaringer med å gjennomføre egne planer som leder?
– Det har vært lærerikt og jeg har en opplevelse av trygghet i gruppen. Det er å få andre ledere sine tilbakemeldinger er av uvurderlig betydning. Ved å tydeliggjøre mål i form av ideologisk, strategisk, administrativ og operativ tenking, får en en helt annen tilnærming og en klarer lettere å jobbe med sine mål som leder. En ser også lettere hvor en må gjøre endringer på veien i måloppnåelsen, noe som har gitt meg et godt verktøy for å se behov for endringer tidligere enn hva som var tilfelle før.

På hvilken måte har nettverksgruppen og mentoren vært en ressurs for ditt endringsprosjekt?
– Jeg har opplevd god støtte, god veiledning og forståelse i gruppen. Samtidig her jeg lært uendelig mye av å få innblikk i de andre medlemmene sine utfordringer og mål og kan trekke paralleller til eget endringsprosjekt. Vi har hatt gode samlinger der mentor har vært en uvurderlig støtte og tilrettelegger.

 Vil du anbefale nettverksgruppedeltagelse til andre TSB-ledere?
– Absolutt! Alle bør nytte seg av den muligheten. Det er viktig for meg å formidle den store betydningen nettverksgruppen har hatt for meg i det året som har gått. Vel verdt å finne tid til i en ellers travel hverdag! ​​

Fant du det du lette etter?