HELSENORGE

Behandle ruslidelser

Mange kommer seg ut av rusproblemer ved egen hjelp eller gjennom selvhjelp. Noen trenger tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Alle helseforetak skal sørge for at tilgjengelig døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling er tilgjengelig enten i eget foretak eller gjennom private avtaleparter.

Her finner du en oversikt over selvhjelp og behandlingsmuligheter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB). ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alle helseforetak skal sørge for at det er tilgjengelig døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske behandling enten i eget foretak eller gjennom private avtaleparter. Helsedirektoratet beskriver hva tilbudene skal omfatte.

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Anette Mikalsen
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?