Behandle ruslidelser

Mange kommer seg ut av rusproblemer ved egen hjelp eller gjennom selvhjelp. Noen trenger tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Alle helseforetak skal sørge for at tilgjengelig døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling er tilgjengelig enten i eget foretak eller gjennom private avtaleparter.

Her finner du en oversikt over selvhjelp og behandlingsmuligheter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB). ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alle helseforetak skal sørge for at det er tilgjengelig døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske behandling enten i eget foretak eller gjennom private avtaleparter. Helsedirektoratet beskriver hva tilbudene skal omfatte.

 • Selvhjelp ved rusproblemer

  I Norge finnes det mer enn 500 selvhjelpsgrupper av og med personer med rusproblemer. Bruk egne og likemenns krefter og ressurser til å mestre eller komme ut av et rusproblem.

 • Samtaletjenester om rus

  Disse tjenestene gir deg svar via telefon eller chat hvis du lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk. Tjenestene er landsdekkende, gratis og du kan være anonym.

 • Støtte i læring og mestring

  Lærings- og mestringssentre gir tilbud til de som ønsker innsikt om helseproblemer og tilstander og hjelp til å mestre hverdagen.

 • Rutiner for henvisning til TSB

  Mange helse- og sosialtjenester har mulighet for å henvise pasienter til rus- og avhengighetsbehandling. Henvisningene skal prioriteres i helseforetaket.

 • Pasienterfaringer med TSB

  Folkehelseinstituttet undersøker kontinuerlig pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der pasientene gir tilbakemeldinger på behandlingsmiljøet, behandlingen og utbyttet av behandlingsoppholdet.

NYHETER

 • 19.06.2017
  - Tør å spørre om rusbehandling virker!

  – Skam, lav motivasjon og å «ikke være klar» har ofte vært forklaringer på at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer ikke har møtt opp til behandling. I dag har vi kunnskapsbelegg til å si «ikke skyld på pasienten», skriver Hilde Harwiss.

 • 11.11.2019
  Fritt behandlingsvalg øker mest i TSB

  Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB har økt med 50 prosent fra 2017 til 2018. Oppholdstiden ved FBV -institusjonene er nesten dobbelt så lang som gjennomsnittet i TSB.

 • 12.10.2018
  Kan LAR-avtalen komme pasientene til gode?

  LAR-legemidler innkjøpt gjennom et nasjonalt anbud møter sterk skepsis fra pasientene, men styrker økonomien til helseforetakene. – Er det mulig både å spare penger og minimalisere negative effekter for pasienter og behandlere? spør Christian Ohldieck.

 • 12.12.2018
  Legemiddelassistert rehabilitering i 20 år

  Fra 700 til 7000 pasienter. Fra særtiltak til integrert del av spesialisthelsetjenesten. Fra rigid til mer modernisert. På 20 år har Legemiddelassistert rehabilitering i Norge (LAR) skiftet karakter. Her er noen av milepælene som LAR har nådd.

 • 28.09.2018
  Trening er rusbehandling

  Stiftelsen Bergensklinikken tilbyr treningsterapi på lik linje med annen rusbehandling. – For pasienter med rusmiddelavhengighet med steroidproblem eller med et utfordrende kroppsbilde, kan trening som terapi være ekstra relevant, sier Tho...

 • 30.04.2019
  Når bør TSB døgnbehandle familier?

  TSB har 60 døgnbehandlingsplasser avsatt for familier. Hvilken plass skal døgnbehandling av familier ha i TSB? Nyhetsbrev for Familienettverket spurte tre ledere og en henviser.

 • 31.05.2018
  Slik bygger vi TSB i nord

  Hva er utfordringene for TSB i nord? En ny regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord er under arbeid. De nordnorske innspillene er mange og sterke. Møt tre taleføre deltakere i prosessen.

 • 28.02.2019
  Satsing på rusakutte tilbud i Telemark

  Flere ruspasienter i Telemark får øyeblikkelig hjelp. Sykehuset Telemark har opprettet et eget akutt-tilbud i TSB, og døgntilbud bygges ut på kommunalt nivå.

 • 11.10.2017
  Seks tips til godt privat—offentlig samarbeid

  I likhet med andre ledere av rusbehandlingsenheter i Helse Midt, har klinikksjef Kristin Holum Smedsrud og direktør Kristin Wall lang erfaring med å samarbeide på tvers av skillet privat–offentlig i regionen. En kultur de jobber for å bevar...

 • 25.01.2019
  Vil du vite mer om akutte tjenester i TSB?

  Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har høy dødelighet og behov for akutt hjelp for å hindre helseskade. Heftet «Akutte tjenester for rusmiddelavhengige» gir grunnlag for diskusjon om hvordan å møte pasientenes akutte behov best mulig.

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?