Behandlingsenheter i TSB

Følgende enheter tilbyr rusbehandling i Norge.

Bilde av en behandlingssekvens

-kghjnv m, bn.snb


Helse Sør-Øst


OUS

Vestre Viken

Sykehuset Innlandet: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Helse Nord


Fant du det du lette etter?