Mestre rus

Her kan du få hjelp til å finne hvilket nivå alkoholbruk som ikke er ødeleggende for din helse, råd for å drikke mindre og oversikt over selvhjelpsressurser og behandling dersom forbruket er for høyt.   

MESTRINGSVERKTØY

 • Fanny Duckerts 10 råd for å moderere alkoholforbruket

  Psykolog og professor Fanny Duckert har lang erfaring med å behandle personer som trenger veiledning i å mestre sin alkoholbruk. Her er hennes 10 viktigste råd.  

 • Selvhjelp ved rusproblemer

  I Norge finnes det mer enn 500 selvhjelpsgrupper av og med personer med rusproblemer. Bruk egne og likemenns krefter og ressurser til å mestre eller komme ut av et rusproblem.

 • Slik virker alkohol på kroppen

  Mange alkoholbrukere vil ha festpromille, men når den øker vil du etter hvert få redusert hukommelse, bli mindre kritisk og mer villig til å ta større risiko. Du kan bruke hjelpemidler til å holde kontrollen.

 • Samtaletjenester om rus

  Disse tjenestene gir deg svar via telefon eller chat hvis du lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk. Tjenestene er landsdekkende, gratis og du kan være anonym.

 • Behandling av rusproblemer

  Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om øyeblikkelig hjelp, døgnbehandling og polikliniske tjenester. Slik går du fram for å henvises eller få øyeblikkelig hjelp.

 • Legemiddel- og alkoholbruk

  Mange får legemidler der effekten blir en annen enn forventet ved samtidig bruk av alkohol. Sjekk hvordan alkohol interagerer med dine legemidler.

 • Hvor mange enheter tåler helsa?

  Hvor mye er for mye? Norske helsemyndigheter gir ingen fasitsvar på hvor mange enheter en person tåler ukentlig, men anbefaler at du sjekker egne alkoholvaner og at det er et tema mellom deg og din lege.

 • Støtte i læring og mestring

  Lærings- og mestringssentre gir tilbud til de som ønsker innsikt om helseproblemer og tilstander og hjelp til å mestre hverdagen.

Aldring og alkohol

 • 07.06.2018
  Aldring og alkohol

  Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. En liten reduksjon kan ha stor betydning for helsen. Gjennom en kampanje ønsker vi å gi deg som er 60+ relevant informasjon om alkohol og helse.

 • 07.06.2018
  Det gode liv

  Eldre i Norge unner seg stadig oftere et glass eller to, og har kontroll på inntaket. Eller? Se hvordan det gikk når vi ga våre testpersoner i oppgave å skjenke hverandre én enhet.

 • 07.06.2018
  Vendepunktet

  Aldring kan innebære å venne seg det nye, som det å være aleneboende. Hva skjer når alkoholen får en for stor rolle? I filmen skjer et vendepunkt.

 • 07.06.2018
  Barndomsminner

  Det gode liv som 60+ gir mer tid til deg selv og frihet til å velge hva du spiser og drikker. Men lar det seg forene med å være fullt til stede som besteforelder?

NYHETER

 • 09.08.2018
  «Vanlig» drikking hos eldre – et fremtidig folkehelseproblem

  Alkoholbruken øker mest blant middelaldrende og eldre. Klarer velferdsstaten å møte utfordringene det medfører? – Vi må I flytte fokus fra misbruk og avhengighet til folkehelse, sier Fred Rune Rahm; «vanlig» drikking hos eldre kan gi stor helseskade

www.mestrerus.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?