Aldring og alkohol

Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. En liten reduksjon kan ha stor betydning for helsen. Gjennom en kampanje ønsker vi å gi deg som er 60+ relevant informasjon om alkohol og helse.

 

For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter med god kontroll, men kjenner vi hva anbefalt grense er for en person i vår alder, vår medisinbruk og andre helsefaktorer? Er det trygge nivået det samme for 50-åringen som for 70-åringen? 

Samtidig som eldre tåler alkohol dårligere, blir gjerne drikkesituasjonene flere og vi har høye forventninger til hvilke opplevelser og kvaliteter pensjonisttilværelsen skal fylles med.  

Med støtte fra Extrastiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse, har Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB laget tre filmer. «Det gode liv», «Vendepunktet» og «Barndomsminner». 

Vendepunktet

 

Barndomsminner

 


Det gode liv

 


På siden Mestrerus.no finner du filmene, samt verktøy for å måle eget forbruk, sjekke mulige uheldige kombinasjoner mellom medikamenter og alkohol og drikkeråd.