Helsenorge

Aldring og alkohol

Er det trygt å drikke like mye når du er 70 år som da du var 50? Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. Filmer og nettside gir informasjon om alkohol og helse for deg som er 60+.

Tre filmer beskriver temaet aldring og alkohol. 

Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter med god kontroll, men kjenner vi til anbefalinger for en person i vår alder, vår medisinbruk og andre helsefaktorer? 

Samtidig som eldre tåler alkohol dårligere, blir gjerne drikkesituasjonene flere og vi har høye forventninger til hvilke opplevelser og kvaliteter pensjonisttilværelsen skal fylles med.  

Med støtte fra Extrastiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse, har Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB laget tre filmer. «Det gode liv», «Vendepunktet» og «Barndomsminner». 

Vendepunktet

 

Barndomsminner

 


 

Det gode liv

 


 

På nettsiden www.mestrerus.no finner du filmene, samt verktøy for å måle eget forbruk, sjekke mulige uheldige kombinasjoner mellom medikamenter og alkohol og drikkeråd.