Barndomsminner

Det gode liv som 60+ gir mer tid til deg selv og frihet til å velge hva du spiser og drikker. Men lar det seg alltid forene med å være fullt til stede som besteforelder?
 

 


Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. En voksen som ikke er til stede eller som oppfører seg uforklarlig skaper utrygghet hos barn. Det kan være vanskelig for store å forstå hva små reagerer på. Noen har  opplevd vanskelig ting i sammenheng med voksnes drikking, andre har gode barndomsminner. 

Samtaletjenester om egen og andres rus