Helsenorge

Det gode liv

Eldre i Norge unner seg stadig oftere et glass eller to, og har kontroll på inntaket. Eller? Se hvordan det gikk når vi ga våre testpersoner i oppgave å skjenke hverandre én enhet.

 

 

Kjenner du anbefalte grenser for helseskadelig alkoholinntak, kontrollert for alder, medisinbruk og andre helsefaktorer som gjelder hver enkelt?

Sjekk interaksjoner mellom dine legemidler og alkohol

Sjekk om ditt alkoholforbruk nærmer seg et helseskadelig nivå

Filmen er laget i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse med støtte fra ExtraStiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental Helse.Nasjonal kompetansetjeneste TSB har ansvar for formidling på helsefagområdet tverrfagligspesialisert behandling av ruslidelser (TSB).