Hvor mange enheter tåler helsa?

Hvor mye er for mye? Norske helsemyndigheter gir ingen fasitsvar på hvor mange enheter en person tåler ukentlig, men anbefaler at du sjekker egne alkoholvaner og at det er et tema mellom deg og din lege.

Helsemyndighetene i mange land anbefaler en grense for alkoholinntak, for eksempel målt i antall enheter pr uke. I Norge har vi ingen slik offisiell grense.  Hva den enkelte tåler avhenger blant annet av alder, kjønn, vekt, høyde, og hvilke konsekvenser alkoholen har for den enkelte. Derfor bør tester og kartlegginger helst utføres i samråd med lege eller fagperson.

Kartleggingsverktøy

Dersom du er bekymret over om ditt alkoholforbruk nærmer seg et helseskadelig nivå, kan du lage en oversikt over forbruket av alkoholenheter i noen uker, og så fylle ut et kartleggingsskjema sammen med din lege.   

AUDIT C er et svært enkelt kartleggingsverktøy for alkoholvaner, som er utviklet for Verdens Helseorganisasjon (WHO). Du kan fylle det ut selv eller sammen med en fagperson. Det gir ulike svar på risiko avhengig av din alder og ditt kjønn. Skåringen plasserer deg enten i grønn, gul eller rød sone avhengig av risiko. Ved gul sone er det risiko for å utvikle helserelaterte problemer.

AUDIT C alkoholvanemåling

AUDIT fullversjon (10 spørsmål)

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) har utviklet et nettbasert selvhjelpsprogram basert på AUDIT for personer som ønsker en tilbakemelding på og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet gir også råd om hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen. Balance - egenevaluering

I dette måleverktøyet står det at «Om du er voksen, frisk og har normal vekt og fordeler ditt konsum over flere ganger i uken, er din risiko for helseskade og problemer lav» ved 0-8 enheter for kvinner og 0 - 13 enheter for menn.

Alkoholråd fra Helsedirektoratet

På noen områder gir Helsedirektoratets generelle drikkeråd:

  • Ikke drikk for helsens skyld.
  • Ikke drikk dersom du er gravid.

 

Fant du det du lette etter?