Legemiddel- og alkoholbruk

Mange får legemidler der effekten blir en annen enn forventet ved samtidig bruk av  alkohol. Sjekk hvordan alkohol interagerer med dine legemidler.  

​Dersom du mistenker at et legemiddel kan ha interaksjoner med et rusmiddel, kan du skrive navn på medikamentet og navn på rusmiddelet i en database som Statens legemiddelverk har utviklet for formålet.

Interaksjonssøk


Fant du det du lette etter?