Samtaletjenester om rus

Disse tjenestene gir deg svar via telefon eller chat hvis du lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk. Tjenestene er landsdekkende, gratis og du kan være anonym.

RUStelefonen er en offentlig, landsdekkende informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Du kan anonymt ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. Profesjonelle veiledere gir informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Tjenesten er åpen mandag til fredag fra klokken 11.00 til 18.00. RUStelefonens telefonnummer er 915 08588 (som å ringe en mobil i Telenornettverket). RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune.

Informasjon og chat

Hjelpetelefonen Mental helse er drevet  av organisasjonen Mental helse. Frivillige veiledere besvarer anrop døgnet rundt, hele året. Hjelpetelefonens telefonnummer er 116 123.
Hjelpetelefonen Mental Helse

Dopingkontakten er Antidoping Norges publikumsrettede informasjons- og samtaletjeneste om blant annet bruk av dopingmidler på chat, telefon, e-post. Telefontjenesten er åpen tirsdag til fredag 11:00–18:00. Dopingkontaktens telefonnummer er 800 50 200. 

Dopingkontakten

Informasjonssamtale om steroider er et tilbud knyttet til Steroideprosjektet,  Oslo universitetssykehus. Telefontjenesten er åpen 08:30 til 15:00. Telefonnummeret er 469 59 791.
Informasjonssamtale etter bruk av anabole-androgene steroider


Ivareta sin pårørendetelefon er et tilbud til pårørende om å få snakke med andre som selv har erfart hvordan det er å være pårørende til en rusavhengig. Den betjenes på hverdager mellom 09:00 og15:00. Pårørende-telefonens telefonnummer er 800 40 567.

Ivareta pårørendetelefon

Barn av rusmisbrukere - BAR sin chatt BARSNAKK
På nettsiden Barsnakk.no kan barn og unge snakke med voksne om drikking eller annet rusmisbruk. Den betjenes av frivillige i organisasjonen og er åpen hver mandag og tirsdag fra 17.00 til 20.00.

Barsnakk

Fant du det du lette etter?