Selvhjelp ved rusproblemer

I Norge finnes det mer enn 500 selvhjelpsgrupper av og med personer med rusproblemer. Bruk egne og likemenns krefter og ressurser til å mestre eller komme ut av et rusproblem.

 

​Mange blir kjent med eget problem i selvhjelpsgrupper eller selvhjelp-program, der en kan støtte og oppmuntre hverandre til å gjøre endringer.

Bilde av forside hefte Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet har oversikt over tilbudene i et hefte. Rus- og psykiske helseproblemer er for mange to sider av samme sak. Derfor inneholder heftet informasjon om organisasjoner som jobber innenfor begge områdene.

Klikk og last ned her.

Selvhjelpsorganisasjoner

Anonyme alkoholikere

Anonyme narkomane (NA)

Retretten

Familieklubbene i Norge

Bruker-, interesse- og selvhjelpsorganisasjoner

Følgende  organsisasjoner har selvhjelpsprogram som del av sin virksomhet eller kan samarbeide om oppstart av selvhjelpsgrupper lokalt.

A-larm

BAR Barn av rusmisbrukere

Ivareta - Tidligere Landsforbundet mot  stoffmisbruk

 Lar-nett Norge

MARBORG

proLAR- Nasjonalt forbund for folk i LAR

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Wayback - Stiftelse for straffedømte

Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Apper til selvhjelp-formål

MinPlan

Dette er en kriseplan, hvor du kan legge inn dine faresignaler knyttet til dårligere psykisk helse eller rusmiddelbruk, strategier og løsninger for å håndtere vanskelige situasjoner eller perioder, og mulighet for å legge inn oversikt over nettverk. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å bli bevisst på hvordan man ønsker å jobbe med endring eller forskjellige vanskelige situasjoner. Appen har også en karttjeneste for å finne veien og telefonnummeret til nærmeste legevakt. Den er gratis.

HAP - cannabis

Et hjelpemiddel for deg som ønsker å slutte med eller ta en pause fra ditt forbruk av cannabis. Den kan også være til hjelp om du ønsker å redusere ditt bruk.  Appen tar utgangspunkt i Hasjavvenningsprogrammet (HAP).

Selvhjelp-programmer

Hasjavvenning.no

Lenke til ulike selvhjelp-program for hasj-avvenning i Norge.

Kunnskap om selvhjelp 


Selvhjelp Norge

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.