Helsenorge

Støtte i læring og mestring

Lærings- og mestringssentre gir tilbud til de som ønsker innsikt om helseproblemer og tilstander og hjelp til å mestre hverdagen.

Mer enn 60 lærings- og mestringssentre i landet (LMS) tilbyr undervisning og annen kunnskapsformidling, samt sosial støtte til personer som har helseproblemer, inkludert rusproblemer. Sentrene er lokaliserte i norske sykehus.

Målet med aktiviteten er at pasienter, deres familier og venner skal få utvidet innsikt om egen situasjon og bli styrket i å mestre hverdagen. Tilbudene gis ofte i form av gruppetilbud, enten i sykehusenes lokaler eller på kommunale tjenestesteder. Mange lærings- og mestringstilbud utformes i samarbeid med representanter fra brukerorganisasjoner.

Ikke alle LMS har lærings- og mestringstilbud innen feltet rus og psykisk helse, men andelen som tilbyr dette er økende. Flesteparten av disse har pårørende som målgruppe.

Lærings- og mestringssentre i helseforetakene

Fant du det du lette etter?