Vendepunktet

Aldring kan innebære å venne seg det nye, som det å være aleneboende. Hva skjer når alkoholen får en for stor rolle? I filmen skjer et vendepunkt.

 

 

Eldre kan gradvis komme i fare for å drikke risikofylt, og kan dermed redusere muligheten for å leve det gode liv som de ønsker i alderdommen. Rusbruk antas også å kunne føre til dårlig livskvalitet på grunn av isolasjon og marginalisering, og kan forsterke angstlidelser og depresjon, bidra til kognitiv svekkelse samt risiko for hjemmeulykker og trafikkulykker.

Søk kontakt med andre dersom du ser at forbruket er for høyt.  

Samtaletjenester for personer med rusmiddelproblemer  

Behandling for rus- og avhengighetsproblemer

Selvhjelp ved rus- og avhengighetsproblemer