TSB-program i norske sykehus

Alle norske helseforetak tilbyr behandling av ruslidelser, i enheter som heter tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser eller rus- og avhengighetsbehandling. Slik beskriver foretakene sine tilbud.  

 

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er betegnelsen på behandling av rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. Sykehusene organiserer enkeltbehandlinger innen behandlingsprogram for TSB. Hvilke enkeltbehandlinger det enkelte sykehuset tilbyr, skal finnes i listen over behandlinger på sykehusets nettside. Tidsfrister og framdrift i behandlingen skal følge pakkeforløp for TSB.

Program

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling  (Behandlingsprogram, Oslo universitetssykehus)

Avrusning på sykehus (Behandlingsprogram Oslo universitetssykehus)

Anabole-androgene steroider  (Behandlingsprogram Oslo universitetssykehus) 

Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning(Behandlingsprogram, Sykehuset Innlandet)

Enkeltbehandlinger

Avrusning fra alkohol (Oslo universitetssykehus) 
Avrusning benzodiazepiner (Oslo universitetssykehus)
Avrusning opioider (Oslo universitetssykehus)  

Helsesjekk for rusavhengige i institusjon  (Nordlandssykehuset)Kognitiv terapi
(Oslo universitetssykehus)Legemiddelassistert rehabilitering

(Helse Bergen)

Miljøterapi (Nordlandssykehuset)

Mindfulness i rusbehandlingen(Nordlandssykehuset)

Motiverende intervju(Oslo universitetssykehus)

Spillavhengighet - behandling

(Helse Bergen) 

Utredning av samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (Oslo universitetssykehus)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.