Sykehusene satser ulikt på TSB-forskning

Om lag 60 prosent av den norske forskningen om TSB utføres ved universitetssykehusene. Hvor stor andel av sine forskningsressurser de setter av til TSB-forskning, varierer mellom 5,6 prosent i Helse Bergen og 0,4 prosent i Oslo universitetsykehus. 

Norske universitetssykehus nedlegger 35 årsverk i TSB-forskning. (Foto: Shutterstock)

​Alle universitetssykehus skal forske på helsetjenestene som de tilbyr. Ifølge en oversikt fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) varierer TSB-forskningens andel av de totale forskningsressursene sterkt mellom de seks universitetssykehusene. 

Søylediagram TSB-forskning norske universietssykehus

Prosentandeler av forskningskostnadene ved det enkelte universitetssykehus som ble avsatt til TSB-forskning i 2017, ifølge NIFU.

Hvor stort er forskningsbudsjettet til tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) i det enkelte sykehus i kroner og øre? Hvordan benytter de seks universitetssykehusene sine ressurser til TSB-forskning? Har de en forskningsstrategi? Hvordan er arbeidet organisert og hvilke prosjekter er i gang? Se nedstående oversikt, basert på opplysninger fra NIFU, forskningsdatabasen forskningsprosjekter.ihelse.net og sykehusenes egne nettsider.
Se også TSB-lederes vyer for sykehusets TSB-forskning i TSB-lederbrevet.