Kompetanse og nettverk i TSB

Kunnskap og kompetanse om TSB spres gjennom faglige netteverk og kompetansetjenster.

 • Nasjonale faglige nettverk

  Er rekke faglige nettverk på rusfeltet fungerer som arenaer for fagutvikling og erfaringsutveksling.

 • Rusfagsbiblioteket

  Det nasjonale kompetansebiblioteket på rusmiddelspørsmål tilbyr gratis tilgang til artikler, bøker og fagdatabaser om rusmiddelbruk, avhengighet, behandling og forebygging. Det tilbyr hjelp med litteratursøk.

 • Bruker- og pårørendekompetanse

  Kunnskaps- og kompetanseutvikling sammen med de det gjelder er vanlig i TSB, og erfaringskompetanse i og utenfor brukerorganisasjonene er et sentralt grunnlag for fagutvikling.

 • Nasjonale kompetansetjenester og -sentre

  Nasjonale og regionale kompetansetjenester har som hensikt å sikre kompetanseoppbygging og kompetansespredning til helsetjenestene, andre tjenesteytere og til pasienter og brukere.

Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?