Kompetanse og nettverk i TSB

Kunnskap og kompetanse om TSB spres gjennom faglige netteverk og kompetansetjenster.

 • Bruker- og pårørendekompetanse

  Kunnskaps- og kompetanseutvikling sammen med de det gjelder er vanlig i TSB, og erfaringskompetanse i og utenfor brukerorganisasjonene er et sentralt grunnlag for fagutvikling.

 • Nasjonale faglige nettverk

  Er rekke faglige nettverk på rusfeltet fungerer som arenaer for fagutvikling og erfaringsutveksling.

 • Nasjonale kompetansetjenester og -sentre

  Nasjonale og regionale kompetansetjenester har som hensikt å sikre kompetanseoppbygging og kompetansespredning til helsetjenestene, andre tjenesteytere og til pasienter og brukere.

 • Rusfagsbiblioteket

  Det nasjonale kompetansebiblioteket på rusmiddelspørsmål tilbyr gratis tilgang til artikler, bøker og fagdatabaser om rusmiddelbruk, avhengighet, behandling og forebygging. Det tilbyr hjelp med litteratursøk.

Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?