Helsenorge

Rusfagsbiblioteket

Det nasjonale kompetansebiblioteket på rusmiddelspørsmål tilbyr gratis tilgang til artikler, bøker og fagdatabaser om rusmiddelbruk, avhengighet, behandling og forebygging. Det tilbyr hjelp med litteratursøk.

Biblioteket bygget opp sin samling gjennom mange år som del av rusforskningsinstituttet SIRUS og er nå en del av Folkehelseinstituttet. Det er lokalisert sentralt i Olso. Vil du ha hjelp med litteratursøk, kan det være lurt å avtale tid med en av bibliotekarene på forhånd.

Kontakt til rusfagsbiblioteket 
Fant du det du lette etter?