Mor – ikke mappe

Da Lisbeth ble gravid, var hennes sykdomshistorie grundig dokumentert i mapper og journaler. Selv så hun framover for første gang på lenge, i håp om et bedre liv for seg og sine. Men hun hadde behov for hjelp. Og hjelperne hadde tilgang til alle mappene…

Nå er erfaringskonsulent Lisbeth T. Larsen tobarnsmor. Hennes viktigste råd til behandlere er «Møt oss med åpne sinn», ikke bare gjennom mappen med rus- og sykdomshistorie. – Vær med oss og se framover.  

Som erfaringskonsulent i familienettverket deltar Lisbeth T. Larsen aktivt i alle møtene. På det første møtet fortalte hun litt om hvilke erfaringsbakgrunn hun har: Hun vokste opp som pårørende til en med et rusproblem. Som ungdom og ung voksen fikk hun egne rus- og psykiske problemer. Kontakten med offentlige hjelpere ble etter hvert omfattende.

100 prosent åpent sinn

– Den beste hjelpen jeg fikk, var da jeg møtte en som var villig til å se meg, ikke definere meg ut fra det som sto om meg i mappene, sier tobarnsmoren i dag. – Det var nytt for meg å bli møtt med 100 prosent åpent sinn. Da fikk jeg et rom der jeg kunne være meg selv, til tross for bagasjen som jeg bar på.

Lisbeth Larsen kuttet ut all medisinbruk den dagen hun fant ut at hun var gravid og la seg inn i en avdeling for gravide i TSB.
– Jeg ville møte barnet mitt med alle sanser åpne.  

«Tett på»

Hun beskriver oppholdet som «tett på», omsorgspreget og skjermet fra alt som ikke passet inn i det stabile livet hun ønsket å bygge rundt seg selv og barnet.

Etter fødsel besto oppfølgingen av mor og den lille jenta av besøkshjem og samarbeid med barnevernet. Etter hvert ble kontakten med Lisbeths egen far bedre, nå bruker han mye tid på å være bestefar for barna.

Betydningen av mestring

 – Hvilke råd vil du gi til behandlere som skal samarbeide med vordende mødre i liknende situasjoner som den du selv var i?
Bygg et trygt og godt samarbeid, være obs på at mor kanskje ikke har opplevd å få mye omsorg selv, vis omsorg, snakke om konkrete tema og ivareta hennes selvfølelse og mestringsfølelse.

– Selvfølelse og mestring er viktige tema: Som rusavhenging er du sårbar for nye avhengigheter. Det er lett å bli avhengig av et system – lett å ende med å stole for mye på systemet og for lite på deg selv! 

Dobbeltarbeid

– Hva har vært mest utfordrende for deg?
– Det mest utfordrende er å ha behov for å jobbe med egne vansker og samtidig sikre at spebarnet får en god tilknytning. Men det som skjer er at i takt med tilknytningen, blir du kjent med både barnet og med deg selv.