Helsenorge

Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet

En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe bruker- og pårørendeperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

I tillegg til å være interesseorganisasjoner gir noen av organisasjonene tilbud om selvhjelp, aktiviteter og møtesteder.

Brukerorganisasjoner

Retretten

A-larm

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

MARBORG

Foreningen for human narkotikapolikk


Foreningen tryggere ruspolitikk

proLAR nett

Normal Norge

Pårørendeorganisasjoner


PIO Pårørendesenteret i Oslo

Ja det nytter

Ivareta

Barn av rusmisbrukere - BAR

Fant du det du lette etter?