Pasient- og brukerorganisasjoner på rusfeltet

En rekke ulike organisasjoner, stiftelser og andre aktører bidrar med å bringe brukerperspektivet inn i tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste- og systemnivå.

 
Fant du det du lette etter?