Pasienterfaringer

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Kunnskapssenteret for helsetjenesten hvert år nasjonale brukerundersøkelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Undersøkelsene måler blant annet tilfredshet med behandlingen og behandlingsmiljøet, samt opplevd utbytte av behandlingen. 

Brukerundersøkelsene 2014 peker på flere områder hvor det er rom for forbedringer. Dette gjelder forhold rundt utskrivning (bolig, trygt nettverk, arbeid, praktisk hjelp), hjelp og oppfølging fra kommunene, samarbeid med pårørende og  hjelp for psykiske og somatiske plager.

Pasienterfaringsundersøkelsen er en av flere kvalitetsindikatorer som er utviklet for å lette valg av behandlingssted. På helsenorge.no  kan du søke og finne pasient-tilfredshet ved hver enkelt enhet som tilbyr rusbehandling.

Pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling i døgnenhet (rapport)

Pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling i døgnenhet (elektonisk versjon)


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.