Pasienterfaringer med TSB

Folkehelseinstituttet undersøker kontinuerlig pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der pasientene gir tilbakemeldinger på behandlingsmiljøet, behandlingen og utbyttet av behandlingsoppholdet.

Størst tilfredshet med miljøet enn med behandlingen i TSB. (Foto: Shutterstock)

Pasienterfaringsundersøkelsen gjennomføres ved at TSB-pasientene i offentlige og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene, fyller ut et skjema elektronisk ved avslutningen av oppholdet. Undersøkelsen planlegges og koordineres av Folkehelseinstituttet på vegne av Helsedirektoratet. Resultatene inngår som en av flere kvalitetsindikatorer på kvaliteten i TSB. I spørreskjemaet blir pasientene bedt om å gi svar på 58 spørsmål som omregnes til en skala fra en til fem, der fem er beste skår.

  • Pasienterfaringsundersøkelsen omfatter alle offentlige døgninstitusjoner i TSB og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene. Rene avrusningsenheter ekskluderes.

  • Undersøkelsene omfatter voksne pasienter 16 år og eldre som har hatt døgnopphold.

  • Datainnsamlingen gjennomføres elektronisk med bruk av TSD Nettskjema fra Universitetet i Oslo.

  • Institusjonene får jevnlig tilsendt rapporter basert på undersøkelsen, trolig hvert kvartal.

Mest tilfredshet med miljøet

Det pasientene vanligvis gir dårligst karakter, er behandlingen og behandlerne. Opplevd utbytte får litt bedre skår, mens behandlingsmiljøet får best uttelling i disse undersøkelsene. På landsbasis var gjennomsnittlig skår på de ulike elementene i undersøkelsen slik i 2017:

  • Tilfredshet med miljøet: 78 poeng av mulige 100
  • Behandlingen og behandlerne: 62 poeng av mulige 100
  • Opplevd utbytte: 68 poeng av mulige 100

Til sammenlikning var resultatene for psykisk helsevern samme grad av tilfredshet med miljøet, men her var det opplevde utbyttet av behandlingen bare 57 prosent.

 Resultatene fra hver enkelt enhet

 

Fant du det du lette etter?