Pasienterfaringer med TSB

Hvert annet år undersøker Folkehelseinstituttet pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pasientene gir skår på behandlingsmiljøet, behandlingen og behandlerne samt opplevd utbytte. Miljøet får ofte bedre skår enn behandling og behandlere.  

Gjennomsnittlig mye større tilfredshet med miljøet enn med behandlingen i TSB. (Foto: Shutterstock)

Pasientundersøkelsen er en såkalt tverrsnittsundersøkelse der alle enheter undersøkes én gitt uke. Den utføres av Folkehelseinstututtet på vegne av Helsedirektoratet for å inngå som en av flere kvalitetsindikatorer på kvaliteten i TSB. Pasientene blir bedt om å gi ulike elementer i behandlingen poeng på en skala fra 0 til 100, der 100 er beste skår. I seneste undersøkelse av dette slaget – i 2017 – deltok om lag 1100 personer ved 110 institusjoner.

Det pasientene gir dårligst karakter, er behandlingen og behandlerne. Opplevd utbytte får litt bedre skår, mens TSB-miljøet får best uttelling i denne undersøkelsen. På landsbasis var gjennomsnittlig skår på de ulike elementene slik:

  • Tilfredshet med miljøet :78 poeng av mulige 100
  • Behandlingen og behandlerne : 62 poeng av mulige 100
  • Opplevd utbytte : 68 poeng av mulige 100

Til sammenlikning var resultatene for psykisk helsevern samme grad av tilfredshet med miljøet, men her var det opplevde utbyttet av behandlingen bare 57 prosent.

Se  Resultatene fra hver enkelt enhet

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.