Rusbehandling i norske sykehus

Disse behandlingene og behandlingsprogreammene blir tilbudt i norske helseforetak. 
 

Avrusning på sykehus (Behandlingsprogram Oslo universitetssykehus)

Avrusning fra alkohol (Oslo universitetssykehus) 
Avrusning benzodiazepiner (Oslo universitetssykehus)
Avrusning opioider (Oslo universitetssykehus)  

Fysioterapi ved behandling av rusavhengighet

(Nordlandssykehuset)

Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning (Behandlingsprogram, Sykehuset Innlandet)

Helsesjekk for rusavhengige i institusjon  
(Nordlandssykehuset)

Kognitiv terapi

(Oslo universitetssykehus)

Legemiddelassistert rehabilitering

(Helse Bergen)
Miljøterapi  (Nordlandssykehuset)

Mindfulness i rusbehandlingen 
(Nordlandssykehuset)

Motiverende intervju ved rusbehandling

(Oslo universitetssykehus)

Spillavhengighet - behandling

(Helse Bergen) 

Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser

(Oslo universitetssykehus)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.