Tall og fakta om TSB

Pasient-tall og utskrivninger i TSB øker.  Både antall polikliniske konsultasjoner og antall oppholdsdøgn i TSB viser en stigende tendens.

Aktiviteten i TSB kan måles i følgende tall pr år (2015):

  •  32 033 pasienter
  •  14 403 innleggelser
  •  627 118 oppholdsdøgn
  •  441 057 konsultasjoner
For TSB det i de de seneste årene vært en sterk vekst i polikliniske konsultasjoner, der veksten i polikliniske konsultasjoner per r på innbygger på nær 36 prosent fra 2011 til 2015. Samtidig øker kapasiteten gjennom etablering av nye døgnplasser, samt etablering av akuttposter som ofte har mange innleggelser med kortere
varighet. (Kilde: Samdata)

Skadelig bruk er avhengighet av alkohol er de hyppigst registrerte ruslidelsene, dernest flerbruksproblematikk.

Behandlingsstatistikk

Hovedkilde til kunnskap om pasientbehandlingen som har funnet sted i TSB er Norsk pasientregister,  Samdata og statusrapport for LAR. Brukerplan gir en oversikt over rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunenes tjenester.

Norsk pasientregister


NYHETER

  • 06.02.2018
    Derfor er TSB mer effektiv

    Hva er bakrgunnen for de gode tallene for TSB? Slik svarer to ledere, Reidar Stokke ved Rogaland A-senter og Kristin Smedsrud ved St Olavs hospital.

  • 06.02.2018
    Effektive TSB

    Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

  • 19.06.2017
    Personellsammensetning i TSB

    Andelen spesialister i TSB øker, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er fortsatt 30 prosent. TSB er området der andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere enn ellers i Helse-Norge.

  • 05.09.2017
    – Vi trenger kart og kompass

    Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? –Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR.   

  • 13.03.2018
    Kvalitetsregister for TSB kommer!

    – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

  • 26.04.2017
    Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

    Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

  • 30.08.2017
    Ønsker mer brukermedvirkning i vurderinger av rett til rusbehandling

    – Rett behandling på rett sted til rett tid er nøkkelen til suksess i behandling av rus- og avhengighetslidelser, Jon Storaas. – Jeg ønsker å bidra til at vurderingsinstanser gjør gode vurderinger av rett og frist til rusbehandling. Selv om...

  • 06.09.2017
    Antallet vurderingsinstanser krymper

    Ifølge en opptelling som prosjektet Rett og frist nylig har gjort er antall vurderingsinstanser som tildeler rett til rusbehandling i Norge 68. Offisielt er antallet 152. Nedgangen forklares dels med at mange helseforetak sentraliserer sin...

  • 27.10.2016
    Mot grensen for vekst i legemiddelassistert rehabilitering

    Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.