Tall og fakta om TSB

Pasient-tall og utskrivninger i TSB øker.  Både antall polikliniske konsultasjoner og antall oppholdsdøgn i TSB viser en stigende tendens.

Aktiviteten i TSB kan måles i følgende tall pr år (2015):

 •  32 033 pasienter
 •  14 403 innleggelser
 •  627 118 oppholdsdøgn
 •  441 057 konsultasjoner
For TSB det i de de seneste årene vært en sterk vekst i polikliniske konsultasjoner, der veksten i polikliniske konsultasjoner per r på innbygger på nær 36 prosent fra 2011 til 2015. Samtidig øker kapasiteten gjennom etablering av nye døgnplasser, samt etablering av akuttposter som ofte har mange innleggelser med kortere
varighet. (Kilde: Samdata)

Skadelig bruk er avhengighet av alkohol er de hyppigst registrerte ruslidelsene, dernest flerbruksproblematikk.

Behandlingsstatistikk

Hovedkilde til kunnskap om pasientbehandlingen som har funnet sted i TSB er Norsk pasientregister,  Samdata og statusrapport for LAR. Brukerplan gir en oversikt over rusmiddelproblematikk og/eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunenes tjenester.

Norsk pasientregister


NYHETER

 • 06.02.2018
  Derfor er TSB mer effektiv

  Hva er bakrgunnen for de gode tallene for TSB? Slik svarer to ledere, Reidar Stokke ved Rogaland A-senter og Kristin Smedsrud ved St Olavs hospital.

 • 06.02.2018
  Effektive TSB

  Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

 • 19.06.2017
  Personellsammensetning i TSB

  Andelen spesialister i TSB øker, men andelen som mangler relevant fagbakgrunn er fortsatt 30 prosent. TSB er området der andelen spesialister er lavere og andelen ufaglærte høyere enn ellers i Helse-Norge.

 • 05.09.2017
  – Vi trenger kart og kompass

  Hvem er rusbehandlerne? Hva tilbyr de og hvordan går man fram med å velge? –Den største barrieren på vei inn i rusbehandling er mangel på nøytral informasjon om mulighetene! sier Ronny Bjørnestad, leder for ProLAR.   

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 26.04.2017
  Utbredt bruk av anabole steroider blant ruspasienter

  Ifølge en ny undersøkelse har en av tre mannlige pasienter i behandling i TSB på Østlandet, erfaring med bruk av anabole-androgene steroider. Av dem fyller hver tredje kriteriene for avhengighet av disse stoffene. – Vær obs på dette i rus...

 • 30.08.2017
  Ønsker mer brukermedvirkning i vurderinger av rett til rusbehandling

  – Rett behandling på rett sted til rett tid er nøkkelen til suksess i behandling av rus- og avhengighetslidelser, Jon Storaas. – Jeg ønsker å bidra til at vurderingsinstanser gjør gode vurderinger av rett og frist til rusbehandling. Selv om...

 • 06.09.2017
  Antallet vurderingsinstanser krymper

  Ifølge en opptelling som prosjektet Rett og frist nylig har gjort er antall vurderingsinstanser som tildeler rett til rusbehandling i Norge 68. Offisielt er antallet 152. Nedgangen forklares dels med at mange helseforetak sentraliserer sin...

 • 27.10.2016
  Mot grensen for vekst i legemiddelassistert rehabilitering

  Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.