Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB

Bruken av Fritt behandlingsvalg i TSB er nesten firedoblet fra 2016 til 2019. Utbetalingene fra godkjenningen økte fra 39 mill. kr  i 2016 til 150 mill. kr i 2019.

Mestringshusene Tysnes er HELFOs 12. godkjente FBV-leverandør. (Foto: nestringshusene Tysnes)

Ifølge Årsrapport 2019 for Fritt behandlingsvalg  økte antall pasienter i godkjenningsordningen fra 400 i 2018 til 499 i 2019.

Noen hovedtall for bruk av Fritt behandlingsvalg-tilbud i TSB:

  • Størst andel pasienter (73 prosent) er fra Helse Sør-Øst. Videre er det fylket Vestfold og Telemark, etterfulgt av Agder og Viken som hadde størst andel TSB pasienter i 2019. I 2017 var det imidlertid Helse Vest som hadde størst andel pasienter som mottok rusbehandlingstjeneste i godkjenningsordningen (65 prosent)
  • Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltak som hører inn under godkjenningsordningen var i 2018 er 85 døgn. Til sammenligning viser statistikk fra Helsedirektoratet at gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per pasient i TSB samlet for hele landet var 39 døgn i 2017.

  • TSB står for de største utbetalingene fra godkjenningen, økende fra 39 mill. kr  i 2016 til 150 mill. kr i 2019. Det var mer enn halvparten av utbetalingene til alle tjenester som godkjenningsordningen omfatter. Årsaken er at somatiske tjenester i all hovedsak omfatter polikliniske eller dagkirurgiske tjenester, mens det for psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) er døgntjenester som inngår.

Bidro til vekst i Helse Nord

Samdatas oversikt over bruk av TSB  viser en generell nedgang i antall døgnplasser i TSB. Antallet private plasser i TSB basert på avtaler med helseforetak synker, mens bruken av FBV-plasser økte fra 6 pr 100 000 innbyggere i 2017, til 9 pr 100 000 i 2018.

Det er 12 godkjente FBV-leverandører i Norge (se tabell)

FBV-leverandører i Norge 2020

Unicare 12Trinn (12 Trinnsklinikken)
Vitalis Helse Kragerø
Mestringshusene 
avd. Notodden
Care Service
Blå Kors Loland Behandlingssenter
Alfa kurs- og behandlingssenter
Finnmarkskollektivet
Sigma Nord
Mestringshusene Tysnes
Vangseter
Stiftelsen Karmsund ABR Senter
Stiftelsen Guts avd Finnerud Gård
(ikke valgbar)