Videreutdanninger

Informasjon om videreutdanninger, spesialiseringer, kurs og konferanser

Her finner du informasjon om hvilke spesialiseringsløp for arbeid i TSB som finnes for din yrkesgruppe, samt e-læringkurs og andre kurs og opplæringstiltak på rusfeltet.    ​

Spesialisering i rusproblematikk for personer med treårig helse- og sosialfaglig utdanning

Etter en treårig helse- og sosialfaglig grunnutdanning, kan man velge videreutdanning i rusproblematikk. Det er ni studiesteder som tilbyr dette, hvorav to er masterutdanninger. 
Kart over steder der det er videreutdanninger
Høgskolen i Oslo og Akershus
: Arbeid med rusproblematikk

Universitetet i Oslo: Master i «Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer»

Diakonhjemmets høgskole i Oslo: Videreutdanning i rusproblematikk og masterprogram

Høgskolen i Bergen: Rusproblematikk og psykisk helse 

Høgskulen i Sogn og Fjordane: Rusproblematikk og rusarbeid

Høgskulen i Volda: Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling

Universitetet i Agder: Rus- og avhengighetsproblematikk. Spesialisering innen masterprogrammet  psykisk helsearbeid

Høgskolen Stord/Haugesund: Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk

Universitetet Nordland: Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser 


Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Etter profesjonsstudiet, som ferdig utdannet lege, kan man i dag spesialisere seg innen rus- og avhengighetsmedisin.  Se mer informasjon hos legeforeningen.

Spesialisering i rus og avhengighet for psykologer

Som ferdig psykologutdannet kan man spesialisere seg videre innen rus- og avhengighetspsykologi, som er en av ni spesialiseringer. Spesialistforløpet består av en femårig etterutdanning.

De som ønsker en spesialitet i Rus og avhengighetspsykologi velger det som obligatorisk program (3 år) etter ettårig fellesprogram. Av det totale praksiskravet er det knyttet tre årsverk praksis som skal være innenfor arbeid med rus- og avhengighet. Psykologen skal arbeide på minst to tjenestesteder.

Psykologen skal tilegne seg arbeidserfaring fra de ulike organisatoriske nivå i tilbudet til personer med rus- og avhengighetsproblemer, samt deres pårørende.

Videreutdanninger for medarbeidere med brukererfaring


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Utdanning i samarbeidsbasert forskning, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Likemannskurs og Brukermedvirkningskurs, A-larm

Videreutdanning for miljøarbeid innen rusfeltet

Fagskolefagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus, Folkeuniversitetet (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark

E-læring

Her finner du tilbud om relevant e-læring for ansatte i TSB

Kurs og konferansekalender

Oversikt over kurs og konferanser på rus- og psykisk helsefeltet Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Høgskulen i Volda

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.