Videreutdanninger

Informasjon om videreutdanninger, spesialiseringer, kurs og konferanser

Her finner du informasjon om hvilke spesialiseringsløp for arbeid i TSB som finnes for din yrkesgruppe, samt e-læringkurs og andre kurs og opplæringstiltak på rusfeltet.    ​

Spesialisering i rusproblematikk for helse- og sosialfaglig personell

13 studiesteder tilbyr videreutdanning i rusproblematikk for studenter med helse- og sosialfaglig grunnutdanning. 

Oslo Met (Tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)
Videreutdanning rusavhengighet 

VID (Tidligere Diakonhjemmets høgskole i Oslo): Videreutdanning i rusproblematikk og masterprogram

Høgskulen på Vestlandet: Psykisk helse-og rusarbeid (masterprogram)

Høgskulen på Vestlandet (Sogndal): Rusproblematikk og rusarbeid

Høgskulen på Vestlandet (Haugesund og Stord): Samtidige rus- og psykiske lidingar (ROP)

Høgskulen i Volda: Tiltak mot rusproblem

Høgskulen i Volda: Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Universitetet i Agder (Grimstad): Rus- og avhengighetsproblematikk

Universitetet i Agder (Kristiansand): Tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse

Universitetet i Agder (Grimstad): Rusrelatert arbeid

Universitetet i Sør-Øst Norge (Drammen): Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Høgskolen Innlandet
: Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser 

Norges arktiske universitet: Videreutdanning i rus og psykisk helse

Andre videreutdanninger for helse- og sosialsektoren (Utdanning.no)

Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Etter profesjonsstudiet, som ferdig utdannet lege, kan man i dag spesialisere seg innen rus- og avhengighetsmedisin.  Se informasjon om spesialiteten hos Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM).  Seraf  arrangerer fordypningskurs i rus og psykiatri

Spesialisering i rus og avhengighet for psykologer

Som ferdig psykologutdannet kan man spesialisere seg videre innen rus- og avhengighetspsykologi, som er en av ni spesialiseringer. Spesialistforløpet består av en femårig etterutdanning.

De som ønsker en spesialitet i Rus og avhengighetspsykologi velger det som obligatorisk program (3 år) etter ettårig fellesprogram. Av det totale praksiskravet er det knyttet tre årsverk praksis som skal være innenfor arbeid med rus- og avhengighet. Psykologen skal arbeide på minst to tjenestesteder.

Psykologen skal tilegne seg arbeidserfaring fra de ulike organisatoriske nivå i tilbudet til personer med rus- og avhengighetsproblemer, samt deres pårørende.

Videreutdanninger for medarbeidere med brukererfaring


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Samarbeidsbasert forskning, Universitetet i Sørøst-Norge

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, Nettbasert undervisning ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, Trondheim 

I tillegg arrangerer brukerorganisasjonen NUBS hvert halvår egne kurs i Oslo og på Kongsvinger, der brukerrepresentanter får opplæring i å formidle erfaringskompetanse inne nrus og psykisk helse.  Følg NUBS på facebook.

Videreutdanning for miljøarbeid innen rusfeltet

Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus, Folkeuniversitetet (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark

E-læring

Her finner du tilbud om relevant e-læring for ansatte i TSB

Kurs og konferansekalender

Oversikt over kurs og konferanser på rus- og psykisk helsefeltet

Kurs og arrangementer hos NK TSB

  • Nettverksmøte om feedbackverktøy (digitalt)

    Velkommen til nettverksmøte om feedbackverktøy! Vi møtes og diskuterer muligheter og utfordringer bruk av feedbackverktøy gir i TSB. Møtet avholdes digitalt, og vil veksle mellom innledninger og dialog med deltakerne.

  • Webinar om arealplanlegging i TSB

    Står sykehuset ditt i en ombyggingsprosess hvor det skal planlegges bygg for TSB? Da er det nyttig for deg å ha dialog med andre TSB-ledere som står, eller har stått, i det samme. Vi ønsker velkommen til webinar med arealplanlegging som tema.

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?