Videreutdanninger

Informasjon om videreutdanninger, spesialiseringer, kurs og konferanser

Her finner du informasjon om hvilke spesialiseringsløp for arbeid i TSB som finnes for din yrkesgruppe, samt e-læringkurs og andre kurs og opplæringstiltak på rusfeltet.    ​

Spesialisering i rusproblematikk for personer med treårig helse- og sosialfaglig utdanning

Etter en treårig helse- og sosialfaglig grunnutdanning, kan man velge videreutdanning i rusproblematikk. Det er ni studiesteder som tilbyr dette, hvorav to er masterutdanninger. 
Kart over steder der det er videreutdanninger
Oslo Met (Tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)
Arbeid med rusproblematikk

Universitetet i Oslo: Master i «Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer» (tar pt ikke opp nye studenter)

VID (Tidligere Diakonhjemmets høgskole i Oslo): Videreutdanning i rusproblematikk og masterprogram

Høgskulen på Vestlandet: Psykisk helse-og rusarbeid (masterprogram)

Høgskulen på Vestlandet: Tverrfaglig vidareutdanning i rusproblematikk

Høgskulen i Volda: Tiltak mot rusproblem

Universitetet i Agder: Rus- og avhengighetsproblematikk.

Universitetet i Agder: Psykisk helsearbeid (Masterprogram)

Høgskolen Stord/Haugesund: Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk

Universitetet Nordland: Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser 

Høgskolen Innlandet: Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Norges arktiske universitet: Videreutdanning i rus og psykisk helse

Andre videreutdanninger for helse- og sosialsektoren (Utdanning.no)

Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Etter profesjonsstudiet, som ferdig utdannet lege, kan man i dag spesialisere seg innen rus- og avhengighetsmedisin.  Se mer informasjon hos legeforeningen.

Spesialisering i rus og avhengighet for psykologer

Som ferdig psykologutdannet kan man spesialisere seg videre innen rus- og avhengighetspsykologi, som er en av ni spesialiseringer. Spesialistforløpet består av en femårig etterutdanning.

De som ønsker en spesialitet i Rus og avhengighetspsykologi velger det som obligatorisk program (3 år) etter ettårig fellesprogram. Av det totale praksiskravet er det knyttet tre årsverk praksis som skal være innenfor arbeid med rus- og avhengighet. Psykologen skal arbeide på minst to tjenestesteder.

Psykologen skal tilegne seg arbeidserfaring fra de ulike organisatoriske nivå i tilbudet til personer med rus- og avhengighetsproblemer, samt deres pårørende.

Videreutdanninger for medarbeidere med brukererfaring


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Samarbeidsbasert forskning, Universitetet i Sørøst-Norge

Likemannskurs og Brukermedvirkningskurs, A-larm

Videreutdanning for miljøarbeid innen rusfeltet

Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus, Folkeuniversitetet (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark

E-læring

Her finner du tilbud om relevant e-læring for ansatte i TSB

Kurs og konferansekalender

Oversikt over kurs og konferanser på rus- og psykisk helsefeltet

Kurs og arrangementer hos NK TSB

 • Onsdag 24.10.
  Todagerskurs i bruk av feedback-verktøy i rusbehandling

  Feedbackverktøy tas nå i bruk av stadig flere TSB-miljøer i Norge. Kurset egner seg for deg som har ansvar for opplæring i temaet? Målet er å lære og veilede andre i å bruke feedbackverktøy.

 • Onsdag 24.10.
  Bruk av feedbackverktøy i rusbehandling

  To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.

 • Tirsdag 06.11.
  Dagskurs om bruk av feedback-verktøy i TSB

  Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

 • Tirsdag 06.11.
  Introduksjon til feedback-verktøy

  Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dette dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

 • Fredag 07.12.
  Nettverksmøte om feedbackverktøy

  Nettverk for TSB-enheter som bruker feedbackverktøy systematisk i sin virksomhet.

 • Onsdag 06.02.
  Endagskurs om bruk av feedback-verktøy i TSB

  I pakkeforløp og i faglig retningslinje for TSB anbefales det at pasienten gir tilbakemelding til behandler og behandling gjennom feedback-verktøy. Hvorfor og hvordan bør vi bruke feedbackverktøy i rusbehandling?

 • Onsdag 13.02.
  Heldagsseminar om anabole-androgene steroider

  Steroideprosjektet ønsker velkommen til et gratis heldagsseminar.

 • Onsdag 08.05.
  Feedbackverktøy - endagskurs

  Ifølge pakkeforløp og nasjonale faglig retningslinjer bør TSB ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvorfor og hvordan.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.