Helsenorge

Videreutdanninger

Informasjon om videreutdanninger, spesialiseringer, kurs og konferanser

Her finner du informasjon om hvilke spesialiseringsløp for arbeid i TSB som finnes for din yrkesgruppe, samt e-læringkurs og andre kurs og opplæringstiltak på rusfeltet.    ​

Videreutdanning i rusproblematikk for helse- og sosialfaglig personell

13 studiesteder tilbyr videreutdanning i rusproblematikk for studenter med helse- og sosialfaglig grunnutdanning. 

Oslo Met (Tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus)
Videreutdanning rusavhengighet 

VID (Tidligere Diakonhjemmets høgskole i Oslo): Videreutdanning i rusproblematikk og masterprogram

Høgskulen på Vestlandet: Psykisk helse-og rusarbeid (masterprogram)

Høgskulen på Vestlandet (Haugesund og Stord): Samtidige rus- og psykiske lidingar (ROP) 

Høgskulen på Vestlandet (Stord): Rus og psykisk helse

Høgskulen i Volda: Tiltak mot rusproblem

Høgskulen i Volda: Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Universitetet i Agder (Grimstad): Rus og avhengighetskunnskap

Universitetet i Agder (Grimstad): Rusrelatert arbeid

Universitetet i Stavanger: Rus- og psykisk helsearbeid (masterprogram)

Universitetet i Sør-Øst Norge (Drammen): Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Høgskolen Innlandet
: Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser 

Norges arktiske universitet: Videreutdanning i rus og psykisk helse

Andre videreutdanninger for helse- og sosialsektoren (Utdanning.no)

Helseledelse

Ledelse i implementering og virksomhetsutvikling i helse- og velferdstjenester ved VID vitenskapelige høgskole. Halvårig kurs som gir 10 studiepoeng. Søknadsfrist 1. feb 2021, oppstart mars samme år. krav til bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og to års relevant yrkeserfaring.

Spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

Etter profesjonsstudiet, som ferdig utdannet lege, kan man i dag spesialisere seg innen rus- og avhengighetsmedisin.  Se informasjon om spesialiteten hos Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM).  Seraf  arrangerer fordypningskurs i rus og psykiatri

Spesialisering i rus og avhengighet for psykologer

Som ferdig psykologutdannet kan man spesialisere seg videre innen rus- og avhengighetspsykologi, som er en av ni spesialiseringer. Spesialistforløpet består av en femårig etterutdanning.

De som ønsker en spesialitet i Rus og avhengighetspsykologi velger det som obligatorisk program (3 år) etter ettårig fellesprogram. Av det totale praksiskravet er det knyttet tre årsverk praksis som skal være innenfor arbeid med rus- og avhengighet. Psykologen skal arbeide på minst to tjenestesteder.

Psykologen skal tilegne seg arbeidserfaring fra de ulike organisatoriske nivå i tilbudet til personer med rus- og avhengighetsproblemer, samt deres pårørende.

Videreutdanninger for medarbeidere med brukererfaring


Medarbeidere med brukererfaring, ALF/ Bergen kommune

Samarbeidsbasert forskning, Universitetet i Sørøst-Norge

Fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, Nettbasert undervisning ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, Trondheim 

I tillegg arrangerer brukerorganisasjonen NUBS hvert halvår egne kurs i Oslo og på Kongsvinger, der brukerrepresentanter får opplæring i å formidle erfaringskompetanse innen rus og psykisk helse. Følg NUBS på facebook.

Videreutdanning for miljøarbeid innen rusfeltet

Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus, Folkeuniversitetet (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark)

E-læring

Her finner du tilbud om relevant e-læring for ansatte i TSB

Kurs og konferansekalender

Oversikt over kurs og konferanser på rus- og psykisk helsefeltet

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Webansvarlig: Anette Mikalsen
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?