HELSENORGE

Håndbøker og andre publikasjoner

Her kan du lese eller laste ned håndbøker og andre publikasjoner som er relevante for rusbehandling.  

ACT og FACT-team (håndbøker)

Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) er behandlings- og oppfølgingsmodeller for brukere med alvorlig psykisk lidelse og ulike tilleggsproblemer og som ofte faller utenfor det ordinære tjenestetilbudet. Håndbøkene er gitt ut av Nasjonal kompetansetjeneste ROP etter oppdrag fra Helsedirektoratet. 

FACT-håndbokACT-håndbok

Anabole-androgene steroider (Håndbok i behandling)
Steroideprosjektet i Nasjonal kompetansetjeneste TSB har utarbeidet en håndbok i behandling og oppfølging av personer med helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider. 

Håndbok om anabole steroider

Asperger syndrom og rus (håndbok)
Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.​

Asperger syndom og rus - håndbok

Brukeransettelser (håndbok)
Hva slags rolle skal en erfaringskonsulent ha? Hvordan lyser vi ut stillingen? Brukeransettelser er relativt nytt innen rus og psykisk helsevern. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har utarbeidet en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innenfor feltet psykisk helse og rus.

Håndbok i brukeransettelser

​Dataspillavhengighet-behandling (manual)
Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har utgitt en behandlingsmanual for dataspillavhengige ungdommer i alderen 12-20 år. Manualen beskriver et 13 timers behandlingsopplegg som veksler mellom individuell tilnærming og familiesamtaler, utviklet av Borgestadklinikken i 2011.

Behandlingsmanual for dataspillavhengige ungdommer​

Erfaringsformidling
Hva er en erfaringsformidler, hva kan innholdet i erfaringsformidling være og hvordan presenterer en best kunnskap og lager undervisningsopplegg  basert på egne erfaringer?  Boka har praktiske opplysninger og sjekklister for erfaringsformidlere og er blitt til i samarbeid mellom Mental Helse og Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT).

Håndbok i erfaringsformidling

Fysisk trening som ledd i behandling
Tilbud om trening vil kunne bidra til færre sykehusinnleggelser, redusert medisinbruk og mindre trykk på helsetjenestene. Flere håndbøker gir tips til hvordan å gå fram for å skape gode treningsmiljøer for pasienter med rus- og psykisk lidelse.

Den gode hjertebanken (inspirasjonshefte fra Rådet for psykisk helse og Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon)Aktivitetshåndboken (Helsedirektoratet)Aktivitetshåndboken for dummies (Aktivitetsalliansen)

Gravide og småbarnsfamilier med rusutfordringer (ressurshefte)
Ressurshefte som først og fremst er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten som er i kontakt med gravide og småbarnsforeldre, men som også kan være til nytte for ansatte i spesialisthelsetjenesten, utgitt av KoRus-Sør.

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk forhold til rusmidler

Housing first
Husbanken og Helse Vest har sammen med dr. Sam Tsemberis utarbeidet en norsk håndbok om Housing First. Boka beskriver hvordan Housing First-prosjekter kan drives i Norge. Boka er ment å være til nytte og inspirasjon for alle som er interessert i Housing First.

Housing first. En metodebok

Kriminalomsorgen - håndbok i rusmiddelkunnskap
Tema for denne håndboken er rusmidler, alkohol og legemidler. Den tar for seg lover og bestemmelser som er relevante i forhold til narkotikakontroll og tar opp etiske problemstillinger og dilemma rundt rusbruk i kriminalomsorgen.

Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen

Kulturformuleringsintervjuet
Kan kultur og sosiale faktorer være en primær forklaring på pasientens plager eller opplevelser, for eksempel diagnoser innen psykose og personlighetsforstyrrelser? Denne håndboken skal være til hjelp i en utredning der testresultater og symptomer kan settes i relasjon til pasientens sosiokulturelle bakgrunn, kontekst og identitet. Håndboka er opprinnelig amerikansk, og er bearbeidet for bruk i Norge av Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Nasjonal kompetansetjeneste for minoritetshelse (NAKMI).

Kulturformuleringsintervjuet

Lommerus
Oversiktskunnskap og anbefalinger hentet fra praksis i rusmedisin ved Helse Bergen, med støtte i nasjonale og internasjonale retningslinjer på tidspunktet den ble skrevet (2015). Boken kan være til hjelp i diagnostikk og behandling av pasienter med rusrelaterte helseproblemer.

Lommerus

MI – Motiverende Intervju (verktøykasse)
Korus Sør har utviklet en verktøykasse for trening og praktisering av motiverende intervju (MI). Den starter med et innføringskurs.

Verktøykasse i MI - Motiverende intervju

Russamtalen
En håndbok om russamtalen er laget for tilsatte i kriminalomsorgen som skal gjennomføre Russamtalen. Den er laget av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). 

Russamtalen

Seksuell helse (metodebok)
Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse foreligger som en gratis nettbasert håndbok. eMetodeboka gir støtte i veiledning om familieplanlegging og prevensjon. Tema er blant annet kommunikasjon om seksuell helse, seksualanamnese, undersøkelser, prevensjon og behandling.

eMetodebok for seksuell helse


Publikasjoner fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Fant du det du lette etter?