Opplæringspakke om anabole-androgene steroider

Et utvalg av nettbasert opplæringsmateriell kan være nyttig for deg som vurderer å bruke anabole-androgene steroider for å forbedre prestasjon eller utseende, eller deg som skal behandle helseskader som følge av dette.

Spesialisthelsetjenesten får henvist et økende antall pasienter med steroiderelaterte helseskader, og Steroideprosjektet er opprettet for å lette forebygging og behandling.

Materiellet som er samlet i denne pakken kan brukes i møte med pasienter, i internundervisning eller som selvstudium av ansatte i tjenester som skal gi tilbud til pasientgruppen. Det består blant annet av:

  • animasjonsfilmer med visuelt framstilte forklaringer av virkningsmekanismer og skadepotensiale
  • opptak av samtaler med tidligere brukere om positive og negative virkninger 
  • intervjuer med erfarne brukere og behandlere om og veien ut av helseskadelig bruk

Du kan søke opp de enkelte elementene av materiellet i Nasjonal kompetansetjeneste TSBs kanal på Youtube. Du kan også benytte vedlagte powerpoint-presentasjon som ramme om innholdet. Den kan benyttes fritt, stykkevis eller i sin helhet.

Opplæringspakke

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.