HELSENORGE

Pakkeforløp i praksis med Unni Korshavn

Å utforme pakkeforløp i praksis er en aktuell lederutfordring i hele TSB. Vi starter derfor en «stafett» hvor vi ber sentrale TSB-ledere dele hvordan de utformer pakkeforløp i praksis.

​Intervju med avdelingssjef Unni Korshavn, Ungdomsavdelingen, Klinikk rus- og avhengighetsmedisin St. Olavs hospital og ekstern fagansvarlig i arbeidsgruppen pakkeforløp TSB. 

Hva er de største mulighetene med pakkeforløpet?
– Pakkeforløpet vil bidra til å systematisere den behandlingstilnærmingen det er forventet at vi skal tilby pasientene. Jeg mener vi må se på pakkeforløpet som en kvalitetssikring av behandlingen, bl.a. ved at den blir forutsigbar og systematisk for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Jeg mener også at pakkeforløpet kan bidra til at pasientens målsetting og egen vurdering av behandlingsbehov blir tydeligere gjennom hele behandlingsperioden. Pakkeforløpet vil også gi ledere en god mulighet til å identifisere hvor utfordringene ligger, forutsatt at koding gjennomføres som beskrevet.
 
Og hva er mest krevende i pakkeforløpet?
– Det kan nok bli noe krevende at mye skal tilpasses på ganske kort tid. Det vil kreve en del å sørge for alle ansatte har lik forståelse av både innholdet og en høy kvalitet på koding/registrering. Lik forståelse av, og praktisering av koding har betydning når målet om uønsket variasjon skal evalueres.
Jeg mener det også er behov for å snakke mere om hva vi legger i brukermedvirkning. Det er nødvendig å avklare forventninger og realiteter knyttet til noen faglige vurderinger, bl.a. til bruk av legemidler.
 
Hvordan løser dere koordinatorrollen?
– Det er viktig at koordinatorrollen ikke defineres som altfor avgjørende for gjennomføringen. Det er grunn til å merke seg at koordinator skal være pasientens kontakt inntil behandler er tildelt, jfr pakkeforløpet side 7, kulepunkt 1 vedrærende ansvar og oppgaver for forløpskoordinatoren. Koordinator skal være tilgjengelig for pasient, pårørende og samarbeidspartnere dersom behandlingen ikke gjennomføres i henhold til forventningene.
Vi har koordinator knyttet til inntaks- og vurderingsteam. De har rusfaglig kompetanse. De er to som deler på oppgaven.
 
Hvordan vil dere ivareta evalueringspunktene/stopp-punktene?
– Vi reviderer behandlingsforløpene vi allerede har ved klinikken, og legger inn stopp-punktene i vår lokale forløpsbeskrivelse. Vi vil arrangere et startmøte/første samtale med alle pasientene, der det legges en møteplan, knyttet til evalueringspunktene. Dette gjør vi for at fastleger og andre også skal kunne planlegge deltakelse i møtene.
 
Har du noen praktiske råd og tips for å gjennomføre pakkeforløp TSB?
– Jeg tror det er lurt å minne seg på at pakkeforløpet ikke endrer de rusfaglige vurderingene og den individuelle behandlingen vi skal tilby. Tvert imot, den enkelte pasients individuelle behov skal legges til grunn, både i poliklinikk og døgn. Jeg tror videre det er lurt å hente frem de forløpene man allerede har, og justere disse opp mot forventningene i pakkeforløpet.


​​