Mentor-korps for ledere i TSB

15 ledere i TSB står klare for å hjelpe fram andre ledere i nytt mentorprogram.    

Bilde av mentorer
Nyslåtte mentorer: Bakerst fra v Kristin Mohn, Kari Remø Nesseth, Camilla Fjeld, Unni Korshavn, Olaf Bergflødt, Frode Nordhelle,og Andreas Østvik. Forrest: Pia Bjordal, Svanhild Mellingen, Hilde Harwiss (prosjektleder), Kine Haugen, Heidi Bjøntegaard, Øyvind Børresen, Solveig Lie og Espen Arnevik ( leder NK-TSB). Mentorene Eva Karin Løvaas og Ruben Sletteng var ikke tilstede da bildet ble tatt.


15. mai var første samling for de 15 lederne i TSB som er utvalgte til å være mentorer for lederkolleger. De fikk inspirasjon fra lederutvikler Steinar Bjartveit og fikk med seg en verktøykasse i sitt fremtidige virke som mentor. 14. og 15 september 2017 under lederkonferansen, blir de matchet med hver sin nettverksgruppe, som vil bestå av ledere fra hele landet. Fram til neste årlige ledersamling forplikter mentoren seg på å samle hver sin nettverksgruppe som blir satt sammen på tvers av behandlingsenhet og geografi, tre ganger.

Utvalgt gruppe

De 15 er rekrutterte etter snøballmetoden og tips fra klinikere, brukere og andre ledere i TSB. Felles for dem er blant annet at de er 

  • anbefalt av minst to andre ledere gom har godt renomme blant kollegaer og brukere 
  • engasjert i utviklingen av TSB som fagfelt
  • opptatt av å forstå omverdenen for rusbehandling

– Det er fortsatt mulighet for å melde seg som deltaker i nettverksgruppene som blir etablert under lederkonferansen, sier prosjektleder Hilde Harwiss. – De vil by på en unik mulighet til å anvende strategisk og operativ ledelse i konkrete utfordringer som ledere i TSB møter i sin hverdag.   

Dette er leder-mentorene i TSB:

Foto av Svanhild Mellingen
Svanhild Mellingen
Seksjonsleder
Seksjon poliklinikk, Avdeling
for rusmedisin, Helse Bergen
svanhild.mellingen@helse-bergen.no

Foto av Kristin Mohn
Kristin Mohn
Enhetsleder
Veksthuset Rogaland, Helse
Stavanger
kristin.mohn@sus.no

Bilde av Olaf Bergflødt
Olaf Bergflødt
Tdl. Avdelingsjef
Avdeling rus- og avhengighet, Vestre Viken olaf.bergflodt@gmail.com

Foto Øyvind Børresen
Øyvind Børresen
Avdelingssjef
Avdeling for rusbehandling
Sykehuset Vestfold
oyvind.borresen@siv.no

Ruben Sletteng (foto: Tone Øiern)
Ruben Sletteng
Avdelingleder 
Rusavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Ruben.Sletteng@unn.no

Eva Karin Løvaas. Foto Fagrådet innen rusfeltet
Eva Karin Løvaas
Klinikksjef 
Hjellestadklinikken  
eva.karin.loevaas@bergenclinics.no

 

Solveig Lie (Foto: Tone Øiern)
Solveig Lie
Virksomhetsleder
Origosenteret
Solveig.Lie@bymisjon.no

Andreas Østvik (Foto: Tone Øiern)
Andreas Østvik
Enhetsleder 
Rusteamet, Salten DPS,  Nordlandsykehuset HF  Andreas.Ostvik@nordlandssykehuset.no

Kine Haugen Foto: Tone Øiern
Kine Haugen
Seksjonsleder 
Sosialmedisinsk poliklinikk, Sykehuset Østfold 
Kine.Haugen@so-hf.no

Frode Nordhelle (Foto Tone Øiern)
Frode Nordhelle
Enhetsleder
Avdeling rus og avhengighetsbehandling Poliklinikk Sørlandet Sykehus Frode.Nordhelle@sshf.no

Kari Remø Nesseth (Foto Tone Øiern)
Kari Remø Nesseth
Avdelingssjef
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling,
Helse Møre og Romsdal 
Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

Camilla Fjeld (Foto: Tone Øiern)
Camilla Fjeld
Nestleder 
Tyrilistiftelsen  
camilla.fjeld@tyrili.no

Pia Bjordal (Foto: Tone Øiern)
Pia Bjordal
Leder
N.K.S. Kvamsgrindkollektivet
pia@kvamsgrind.no

Unni Korshavn (Foto Tone Øiern)
Unni Korshavn
Avdelingsjef
Ungdomsavdelingen, Klinikk rus og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital
Unni.Korshavn@stolav.no

Heidi Bjørntegaard (Foto: Tone Øiern)
Heidi Bjøntegaard
Seksjonsleder
Seksjon, rusakuttmottak og avgiftning, Oslo universitetssykehus
heidib@ous-hf.no

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.