TSB-Lederbrev

Er du leder i TSB? I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset deg. Her formidles kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler. Og her deler vi hverandres kunnskap om og erfaring fra ledelse av TSB.

 

Nasjonalt nettverk av ledere i TSB utgir et lederbrev med informasjon om ledelse i TSB, «rett i postkassa».  Brevet  utkommer åtte ganger i året. Andre aktiviteter i ledernettverket er en mentorordning og lederkonferanser.
Tema i brevene er

  • Opplæringstiltak
  • Nasjonale faglige prosesser føringer
  • Erfaringer fra andre ledere   
  • Relevante arrangementer

Ønsker du å få tilsendt neste utgave av lederbrevet til din epostadresse?

 

Tidligere utgaver av lederbrevet 

Lederbrev nr 5, 2017

​Fem kjappe

Korte intervjuer med ledere i TSB
Utgave nr 1, 2017: Kristin Holum Smedsrud
Utgave nr 2, 2017: Ole Hope
Utgave nr 3, 2017: Geir Ebbestad
Utgave nr 4, 2017: Trine Lise Johannesen
Utgave nr 5, 2017: Trude Rød

Signert

Lederartikler, signert Espen Ajo Arnevik
Utgave nr 1, 2017: Kobling gir kraft! 
Utgave nr 2, 2017: Tør å spørre om rusbehandling virker!
Utgave nr 3, 2017: Veien inn i rusbehandling må bli enklere

Visste du at..

Nyttige fakta for ledere
Utgave nr 1, 2017: 4 X Lars, 5 X Tone og 5 X Kari
Utgave nr 2, 2017: Personellsammensetning i TSB
Utgave nr 3, 2017: Antall vurderingsinstanser krymper

Verktøy og virkemidler

Nye faglige verktøy
Utgave nr 1, 2017: Verktøy for lokal implementering av nasjonale retningslinjer
Utgave nr 2, 2017: Tips til å redusere drop-out
Utgave nr 3, 2017: Kurs for dem som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, Hva er gangen inn i behandling?
Utgave nr 4, 2017: Seks tips til godt offentlig - privat samarbeid
Utgave nr 5, 2017: Hva er TSB?

Nyheter fra feltet

Nyheter som gir føringer for deg
Utgave nr 1, 2017: Mentor-korps for ledere i TSB
Utgave nr 2, 2017: Kunnskap som skal bygge konsensus
Utgave nr 3, 2017: Vi trenger kart og kompass

Signalet

Nyheter om om sentrale føringer for ledelse i TSB
Utgave nr 1, 2017: Pakkeforløp for TSB 
Utgave nr 3, 2017: Alle partier har hjerte for TSB
Utgave nr 4, 2017: Lite fokus på rus i DPS
Utgave nr 5, 2017: 102 høringssvar om pakkeforløp i TSB

Harde fakta

Visste du dette om TSB?
Utgave nr 1, 2017: TSB er underforsket
Utgave nr 2, 2017: 8,5 prosent dropper ut av rusbehandling!