Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nytt nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

Bilde av konferanse-samtaleBedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.
 

Prosjektgruppe


Prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Spesialrådgiver
Hilde Harwiss
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling unge voksne, Psykiatrisk divisjon
Stavanger Universitetssykehus


Ruben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge


Terje Haaland
Rus, Seksjon for regional analyse og pasientkoordinering TSB (SAP)
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St.Olavs hospital

Anne Beate Sætrang
Avdelingeleder
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Oslo Universitetssykehus

Anders Dalsune Jansen
Nestleder
Tyrilistiftelsen

Terje Wold
Daglig leder
Samtun trenings- og mestringsenhet for rusavhengige

Jon Storaas
Leder
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon


Årlig lederkonferanse

Todagers konferanser blant annet med tematiske arbeidsseminarer f.eks. knyttet til ulike typer enhet en leder, til å leder forskningsaktivitet, lede implementeringsarbeid osv.  Første lederkonferanse finner sted på Thon Hotell Vettre 14.—15. september 2017. (se invitasjon)

Invitasjon til konferanse
Invitasjon


Mentorordning


Erfarne ledere i TSB er mentorer for andre TSB-ledere gjennom etablering av mentorgrupper. Formell oppstart skjer i forbindelse med nettverkets første årlige konferanse i september 2017.


Elektronisk lederbrev

Brev med relevant informasjon om og inspirasjon for ledelse i TSB. Aktuell informasjon om for eksempel  retningslinjer, større nasjonale begivenheter. Muligheter for opplæring, tips om deltagelse i forskning og fagutvikling, opplæringsaktivitet m.m. 

Starter opp vinteren 2017. Påmeldingsskjema her:


Lenke til påmeldingsskjema

 • Kristin Holum Smedsrud

  Klinikksjefen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs Hospital, får energi når teamet lykkes i å nå viktige mål. – Det er det som inspirerer og gir aller mest energi på jobb, sier hun som svar på "fem kjappe".

 • Kobling gir kraft!

  Dette er første utgaven av ”lederbrevet” som sendes direkte til TSB-ledere. Gjennom lederbrev, mentorordningen og en årlig lederkonferanse ønsker vi å samle ledere i tverrdaglig spesialisert behandling i et innholdsrikt, engasjerende og nyt...

 • 4 X Lars, 5 X Tone og 5 X Kari

  Fire av de mannlige påmeldte til TSB-lederkonferanse heter Lars, fem heter Tone og fem Kari. Hittil har 141 meldte seg på til konferansen 14.-15.september 2017. Den første som meldte seg på var Janka Holstad, direktør Divisjon behandling i Blå kors.

 • TSB er underforsket

  Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB.

 • Pakkeforløp for TSB

  Innspillsrunden på pakkeforløpet for behandling i TSB starter 1. juni. Forløpet skal være klart til implementering 1. januar 2018. – Utviklingsfasen skal involvere hele fagfeltet, sier Gabrielle Welle-Strand, en av lederne for arbeidsgruppa...

 • Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for andre ledere?

  10 til 15 mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en TSB-leder som du tror kan fylle rollen!

 • Mentor-korps for ledere i TSB

  15 ledere i TSB står klare for å hjelpe fram andre ledere i nytt mentorprogram.  

 • TSB-Lederbrev

  Her finner du artikler som har stått i TSB-lederbrevet, et nyhetsbrev til ledere i tverfaglig spesialsiert behandling av ruslidelser (TSB).

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Fotodesign: @designlaboratoriet