Brev om å lede TSB

Er du leder i TSB? Nå kan du abonnere på en nyhetstjeneste spesielt tilpasset deg.
TSB-lederbrev kommer ut seks ganger årlig, første utgave i mai.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser er et helseområde i stadig endring. For en leder er det ikke alltid lett å å holde seg à jour på områder som er relevante nettopp for å lede ulike typer virksomheter på fagfeltet. Prosjektgruppen som nå bygger et nasjonalt nettverk av ledere i TSB, har sett behovet for tilpasset informasjon til TSB-ledere, «rett i postkassa».  

Snart i posten

I mai kommer første utgave av TSB-lederbrevet. Deretter utkommer nyhetsbrevet åtte ganger i året. Det er Nasjonal kompetansetjeneste TSB som formelt utgir brevet, som en del av prosjektet for å tilrettelegge for et ledernettverk på området TSB, ved hjelp av mentorordning, lederkonferanser og informasjonsutveksling.

I lederbrevet vil du finne informasjon om 

  • Opplæringstiltak
  • Nasjonale føringer
  • Erfaringsformidling via andre ledere   
  • Relevante arrangementer
  • .. og mye mer

Både fersk- og lagervare

Brevet kan søkes opp og lastes ned fra tsb.no. Er du leder og vil motta det ferske produktet i din personlige epostkasse, kan du melde deg på her:

lenke til påmelding

– Vårt inntrykk er at ledere ønsker informasjon fra en seriøs kilde, uten støyende  reklame eller annen «ekstrainformasjon» som er egnet til å distrahere i en travel hverdag, sier Hilde Harwiss som er leder for det nasjonale prosjektet for ledere i TSB. 

Redskap for å bli kjent

– Brevet får gjenkjennbare  «spalter» med faste tema.  I nettverket er et mål å bli godt kjent med hverandre, derfor inneholder hver utgave også miniportretter av ledere i TSB, samt informasjon om møteplasser.

Brevet skal ifølge prosjektlederen være en blanding av inspirasjon og nytte. 
–«Signalet» tror vi blir en nyttig spalte: Aktuell informasjon for eksempel om retningslinjer, større nasjonale begivenheter med mer, alt med en ledervinkling: Hva betyr dette for deg som leder?

Bilde av vignetter i Lederbrev
Noen av stofftypene du finner i lederbrevet  har titler som "Signalet", "Visste du at..", "Fem kjappe om å lede TSB", og "Verktøy og virkemidler". (Grafisk formgivning: Designlaboratoriet)