TSB-Lederbrev

Her finner du artikler som har stått i TSB-lederbrevet, et nyhetsbrev til ledere i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

​Fem kjappe

Intervjuer med ledere i TSB
Utgave nr 1, 2017: Kristin Holum Smedsrud
Utgave nr 2, 2017: Ole Hope

Signert

Lederartikler
Utgave nr 1, 2017: Kobling gir kraft! Av Espen Ajo Arnevik
Utgave nr 2, 2017: Tør å spørre om rusbehandling virker! Av Espen Ajo Arnevik

Visste du at..

Utgave nr 1, 2017: 4 X Lars, 5 X Tone og 5 X Kari
Utgave nr 2, 2017: Personellsammensetning i TSB

Verktøy og virkemidler

Utgave nr 1, 2017: Verktøy for lokal implementering av nasjonale retningslinjer
Utgave nr 2, 2017: Tips til å redusere drop-out

Nyheter

Utgave nr 1, 2017: Mentor-korps for ledere i TSB
Utgave nr 2, 2017: Kunnskap som skal bygge konsensus

Signalet

Utgave nr 1, 2017: Pakkeforløp for TSB 

Harde fakta

Utgave nr 1, 2017: TSB er underforsket
Utgave nr 2, 2017: 8,5 prosent dropper ut av rusbehandling!